Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2019-11-23 17:01:30
 352    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-27 10:34:16
 353    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-11-30 18:45:03
 354    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2019-12-02 08:39:46
 355    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-03 08:28:33
 356    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-05 08:33:57
 357    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-12-10 12:50:01
 358    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-10 14:26:42
 359    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-12-10 15:43:16
 360    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-11 10:11:16
 361    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-12-12 08:27:03
 362    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-12 12:51:40
 363    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-12-13 12:53:53
 364    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-12-22 11:56:28
 365    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-23 08:57:50
 366    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-12-23 14:33:14
 367    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-12-27 11:25:01
 368    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-12-28 10:47:41
 369    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2019-12-31 15:59:14
 370    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-01-02 11:26:23
 371    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-01-04 11:10:42
 372    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-01-05 10:11:46
 373    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-01-08 09:23:29
 374    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-01-09 08:41:39
 375    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-02-14 13:56:34
 376    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-02-19 13:52:17
 377    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-02-20 13:21:35
 378    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-02-24 15:12:15
 379    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-02-25 11:25:43
 380    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-02-25 12:19:16
 381    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-02 17:25:45
 382    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-03-08 11:49:06
 383    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-03-09 08:48:21
 384    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-03-12 11:14:16
 385    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-03-13 11:07:01
 386    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-15 13:31:46
 387    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-03-19 08:48:55
 388    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-03-24 15:22:21
 389    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-03-31 17:17:19
 390    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-04-02 12:57:12
 391    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-06 14:03:24
 392    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-04-09 12:27:11
 393    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-12 10:19:25
 394    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-04-13 14:05:46
 395    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-16 12:21:33
 396    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-04-17 16:04:19
 397    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-04-28 11:29:02
 398    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-05-01 16:59:08
 399    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-05-27 13:25:03
 400    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-05-30 17:08:26