Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -20 : -3 : 23  30    2019-03-15 09:48:03
 352    clk-> Computer-> Computer  Победа  11 : -15 : 4  60    2019-03-15 13:11:45
 353    svetlit0-> sten2-> clk  Загуба  0 : 8 : -8  30    2019-03-15 15:14:47
 354    clk-> Computer-> Computer  Победа  38 : -31 : -7  60    2019-03-16 09:34:46
 355    clk-> Computer-> Computer  Победа  3 : -6 : 3  60    2019-03-16 11:29:54
 356    clk-> Computer-> Computer  Победа  19 : -21 : 2  60    2019-03-16 20:14:49
 357    clk-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 9 : -15  30    2019-03-17 09:52:43
 358    clk-> Computer-> Computer  Победа  9 : -3 : -6  60    2019-03-17 15:18:58
 359    clk-> Computer-> Computer  Победа  25 : 2 : -27  60    2019-03-18 08:16:33
 360    clk-> Computer-> Computer  Загуба  1 : -14 : 13  30    2019-03-19 07:57:28
 361    clk-> Computer-> Computer  Победа  11 : -18 : 7  60    2019-03-19 10:55:53
 362    clk-> Computer-> Computer  Победа  17 : -6 : -11  60    2019-03-19 14:22:42
 363    clk-> Computer-> Computer  Победа  25 : -27 : 2  60    2019-03-20 07:57:06
 364    clk-> Computer-> Computer  Победа  27 : -14 : -13  60    2019-03-20 09:13:26
 365    clk-> Computer-> Computer  Победа  19 : -3 : -16  60    2019-03-20 15:35:48
 366    clk-> Computer-> Computer  Победа  17 : -7 : -10  60    2019-03-21 07:57:56
 367    clk-> Computer-> Computer  Победа  23 : -3 : -20  60    2019-03-21 15:02:44
 368    clk-> Computer-> Computer  Победа  27 : -9 : -18  60    2019-03-21 19:24:23
 369    clk-> Computer-> Computer  Победа  14 : 5 : -19  60    2019-03-22 07:40:59
 370    clk-> Computer-> Computer  Победа  7 : -6 : -1  60    2019-03-22 10:31:53
 371    clk-> Computer-> Computer  Победа  13 : -2 : -11  60    2019-03-22 14:50:24
 372    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 1 : 9  30    2019-03-22 17:15:16
 373    clk-> Computer-> Computer  Победа  29 : -5 : -24  60    2019-03-23 10:19:23
 374    clk-> Computer-> Computer  Победа  6 : -2 : -4  60    2019-03-23 11:46:12
 375    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : -12 : 22  30    2019-03-23 21:52:52
 376    clk-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 11 : -13  30    2019-03-24 13:28:38
 377    clk-> Computer-> Computer  Победа  13 : -15 : 2  60    2019-03-24 16:33:52
 378    clk-> Computer-> Computer  Загуба  6 : -13 : 7  30    2019-03-24 18:14:57
 379    clk-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 22 : -31  30    2019-03-25 10:31:20
 380    clk-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 13 : -20  30    2019-03-25 15:15:54
 381    clk-> Computer-> Computer  Победа  18 : -15 : -3  60    2019-03-25 18:34:00
 382    clk-> Computer-> Computer  Победа  21 : 5 : -26  60    2019-03-26 07:06:05
 383    clk-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 13 : -18  30    2019-03-26 10:25:45
 384    clk-> Computer-> Computer  Загуба  14 : -32 : 18  30    2019-03-26 15:11:02
 385    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 16 : -12  30    2019-03-26 16:58:09
 386    clk-> kalitko-> batekoce (Break)  Загуба  -13 : 31 : -18  0    2019-03-27 07:26:18
 387    clk-> Computer-> Computer  Победа  20 : -9 : -11  60    2019-03-27 08:08:57
 388    clk-> Computer-> Computer  Победа  28 : -9 : -19  60    2019-03-27 11:08:03
 389    clk-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2019-03-27 23:56:14
 390    clk-> Computer-> Computer  Победа  12 : 1 : -13  60    2019-03-28 07:37:28
 391    clk-> stoianov-> Pressslav  Победа  10 : 8 : -18  101    2019-03-28 08:24:23
 392    clk-> Computer-> Computer  Победа  27 : -11 : -16  60    2019-03-28 17:53:23
 393    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 13 : -10  30    2019-03-29 08:09:56
 394    clk-> Computer-> Computer  Победа  7 : -5 : -2  60    2019-03-29 09:16:04
 395    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 8 : -7  30    2019-03-29 10:34:06
 396    clk-> igra4aaa-> NIKBIL  Победа  7 : -10 : 3  119    2019-03-29 14:22:32
 397    clk-> stakana4ko-> princivan (Break)  Загуба  -1 : 19 : -18  0    2019-03-29 18:17:54
 398    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 9 : -4  30    2019-03-30 09:35:37
 399    clk-> Computer-> Computer  Победа  13 : -19 : 6  60    2019-03-30 15:29:15
 400    clk-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 21 : -17  30    2019-03-31 10:01:22