Резултати от игрите

Потребителско име: Sladyk, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2020-04-11 05:25:03
 352    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 80  0    2020-04-13 04:07:52
 353    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-13 04:33:25
 354    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  180 : 100  0    2020-04-13 05:39:35
 355    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  60 : 0  0    2020-04-13 05:52:56
 356    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  80 : 0  0    2020-04-14 05:50:01
 357    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  200 : 50  0    2020-04-15 04:38:48
 358    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  500 : 0  0    2020-04-15 05:48:04
 359    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-15 05:53:59
 360    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  260 : 0  0    2020-04-15 05:59:13
 361    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-16 02:05:13
 362    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-04-16 02:22:29
 363    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2020-04-16 04:24:09
 364    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 150  0    2020-04-16 04:36:17
 365    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  500 : 0  0    2020-04-16 04:45:44
 366    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  130 : 0  0    2020-04-16 04:50:05
 367    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-04-16 05:07:16
 368    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 0  0    2020-04-16 05:21:23
 369    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 200  0    2020-04-16 05:32:59
 370    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-17 02:59:31
 371    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 230  0    2020-04-17 03:50:25
 372    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-17 04:05:37
 373    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  300 : 150  0    2020-04-17 04:11:02
 374    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 200  0    2020-04-17 04:22:35
 375    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-18 01:32:28
 376    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  420 : 300  0    2020-04-18 01:41:58
 377    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 400  0    2020-04-18 01:50:45
 378    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-18 01:57:01
 379    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  120 : 300  0    2020-04-18 07:01:22
 380    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-18 07:03:19
 381    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-27 02:00:15
 382    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-27 02:02:20
 383    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-04-27 02:16:10
 384    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-27 02:31:12
 385    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-27 02:37:40
 386    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  180 : 100  0    2020-04-27 04:47:53
 387    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  560 : 350  0    2020-04-27 05:03:08
 388    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-27 05:52:18
 389    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-27 05:57:33
 390    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  80 : 140  0    2020-04-27 06:05:36
 391    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  140 : 0  0    2020-04-28 03:16:22
 392    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  300 : 0  0    2020-04-28 04:36:28
 393    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  80 : 0  0    2020-04-29 05:15:12
 394    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  200 : 0  0    2020-04-29 05:34:19
 395    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  580 : 0  0    2020-04-29 05:48:20
 396    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-04-29 05:55:41
 397    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-04-30 05:06:13
 398    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2020-04-30 05:11:57
 399    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-04-30 05:59:06
 400    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-05-04 04:40:15