Резултати от игрите

Потребителско име: kgk57, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : -1  60    2020-09-19 11:58:54
 352    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  28 : -15 : -13  60    2020-09-24 08:30:22
 353    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  30 : -21 : -9  60    2020-09-28 09:21:51
 354    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  27 : -19 : -8  60    2020-09-28 18:29:24
 355    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  32 : -15 : -17  60    2020-09-30 13:26:00
 356    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  14 : 12 : -26  60    2020-10-01 11:43:26
 357    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  4 : 3 : -7  60    2020-10-01 15:33:51
 358    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  29 : -18 : -11  60    2020-10-03 21:21:42
 359    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  4 : 4 : -8  60    2020-10-04 18:58:01
 360    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  13 : -14 : 1  60    2020-10-05 10:16:18
 361    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  23 : -2 : -21  60    2020-10-05 11:22:58
 362    kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 6 : -9  30    2020-10-06 13:32:19
 363    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  21 : -20 : -1  60    2020-10-13 15:58:10
 364    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  18 : 10 : -28  60    2020-10-19 12:56:03
 365    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  14 : -16 : 2  60    2020-10-27 07:36:52
 366    kgk57-> Computer-> Computer  Победа  24 : -14 : -10  60    2020-10-29 09:50:31
 367  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  22 : -10 : -12  0    2021-03-19 16:06:06
 368  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  -6 : -9 : 15  0    2021-03-26 19:01:48
 369  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 5 : -5  0    2021-03-27 11:45:12
 370  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  13 : -21 : 8  0    2021-03-28 13:49:44
 371  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  12 : 0 : -12  0    2021-03-28 15:31:12
 372  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  23 : 7 : -30  0    2021-03-29 11:26:25
 373  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  17 : 3 : -20  0    2021-04-08 19:22:15
 374  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  -19 : 8 : 11  0    2021-04-12 12:52:05
 375  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  15 : -6 : -9  0    2021-04-13 08:46:31
 376  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  23 : -10 : -13  0    2021-04-25 13:25:12
 377  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  6 : -13 : 7  0    2021-04-25 21:06:45
 378  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  7 : -7 : 0  0    2021-04-26 12:29:54
 379  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  35 : -16 : -19  0    2021-04-28 14:59:48
 380  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  28 : -6 : -22  0    2021-04-29 16:32:55
 381  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  16 : -22 : 6  0    2021-04-30 08:42:57
 382  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  14 : -1 : -13  0    2021-04-30 16:39:18
 383  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  9 : -14 : 5  0    2021-05-01 13:50:43
 384  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  22 : -5 : -17  0    2021-05-01 18:07:45
 385  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  5 : -7 : 2  0    2021-05-03 11:40:47
 386  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : -6  0    2021-05-03 19:47:01
 387  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  14 : 4 : -18  0    2021-05-04 17:49:00
 388  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  11 : 9 : -20  0    2021-05-05 16:43:06
 389  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 2 : 0  0    2021-05-05 17:14:43
 390  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  6 : 4 : -10  0    2021-05-06 16:31:12
 391  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 22 : -10  0    2021-05-07 16:59:09
 392  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  22 : -11 : -11  0    2021-05-08 21:17:53
 393  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -2 : 3  0    2021-05-15 12:22:27
 394  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  19 : -16 : -3  0    2021-05-28 18:39:18
 395  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -10  0    2021-05-29 16:10:29
 396  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 14 : -20  0    2021-05-29 18:30:55
 397  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  6 : -5 : -1  0    2021-05-29 22:10:34
 398  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 17 : -10  0    2021-05-31 14:17:16
 399  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  25 : 3 : -28  0    2021-05-31 18:37:14
 400  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer  Победа  12 : 8 : -20  0    2021-06-01 14:19:14