Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-08-07 13:16:45
 352    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-08 12:36:29
 353    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-08-11 11:54:50
 354    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-13 09:16:41
 355    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-13 11:22:19
 356    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-16 10:26:24
 357    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-17 09:20:38
 358    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-26 16:32:54
 359    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-29 12:29:40
 360    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-30 18:31:05
 361    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-09 09:08:38
 362    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 12:41:36
 363    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 13:50:43
 364    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-10 10:23:23
 365    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-10 13:57:48
 366    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-11 10:49:47
 367    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-11 11:07:53
 368    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-13 11:45:42
 369    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-14 10:40:16
 370    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-14 11:21:25
 371    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-17 09:45:53
 372    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-17 14:00:52
 373    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-18 08:36:10
 374    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-20 12:06:10
 375    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-21 09:08:55
 376    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-21 09:21:11
 377    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-21 12:09:21
 378    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-21 15:01:52
 379    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-09-24 08:49:04
 380    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-24 12:47:13
 381    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-09-25 11:16:27
 382    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-25 11:27:36
 383    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-28 13:33:40
 384    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-29 13:04:14
 385    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-30 09:36:30
 386    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-10-06 11:10:24
 387    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-10-07 12:51:37
 388    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-08 09:24:28
 389    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-12 11:26:52
 390    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-13 11:45:49
 391    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-14 09:27:25
 392    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-14 14:02:55
 393    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-15 11:36:36
 394    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-16 11:34:06
 395    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-10-19 11:43:06
 396    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-20 12:35:02
 397    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-10-21 09:15:45
 398    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-22 10:48:33
 399    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-10-23 08:20:30
 400    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-26 11:10:11