Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-01-23 21:10:41
 352  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-01-25 22:41:51
 353  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-01-27 21:26:40
 354  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-02-01 21:43:57
 355  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-02-02 22:53:59
 356  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-02-06 21:06:21
 357  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-02-08 20:06:52
 358  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-02-12 20:45:05
 359  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-02-13 19:52:31
 360  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-02-14 22:19:48
 361  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-02-15 20:33:46
 362  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-02-19 23:11:12
 363  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-02-20 19:41:59
 364  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-02-21 20:54:35
 365  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-02-23 23:30:51
 366  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-02-24 23:15:09
 367  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-02-25 20:06:38
 368  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  0    2021-03-02 22:32:41
 369  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-03-04 00:08:39
 370  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-07 22:43:58
 371  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-03-16 22:21:49
 372  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-23 00:31:05
 373  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-23 20:55:36
 374  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-03-25 22:01:47
 375  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-26 18:38:08
 376  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-26 23:40:48
 377  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-27 21:50:48
 378  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-29 23:31:33
 379  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-30 20:48:46
 380  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-04-04 00:18:51
 381  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-04 21:54:08
 382  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-04-06 22:17:23
 383  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  0    2021-04-12 23:14:08
 384  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-17 01:14:44
 385  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-04-18 22:07:34
 386  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-04-19 20:17:06
 387  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-04-21 20:22:12
 388  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-04-23 20:45:21
 389  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-04-24 22:52:11
 390  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-04-27 21:56:51
 391  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-29 23:34:01
 392  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-04-30 22:02:13
 393  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-05-02 23:10:14
 394  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-05-05 21:56:52
 395  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-05-08 19:41:03
 396  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  0 : 11  0    2021-05-13 17:34:36
 397  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-05-15 00:03:08
 398  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  0    2021-05-16 19:47:38
 399  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-05-28 17:28:04
 400  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-05-31 23:24:20