Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-12-29 12:37:36
 352    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2011-12-29 12:44:39
 353    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2012-02-23 08:39:13
 354    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-02-23 08:46:48
 355    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2012-02-23 08:53:33
 356    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2012-02-23 08:56:10
 357    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-03-04 08:51:36
 358    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-03-04 08:57:21
 359    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-03-04 09:03:50
 360    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2012-03-04 09:09:35
 361    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 07:41:58
 362    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 07:43:55
 363    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 07:50:30
 364    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 07:53:55
 365    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-04-09 08:00:11
 366    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 08:06:47
 367    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 08:11:13
 368    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 08:17:48
 369    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-04-09 08:23:47
 370    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-04-09 08:32:01
 371    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-04-09 08:39:36
 372    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-04-09 08:47:26
 373    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 08:50:31
 374    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2012-04-09 08:57:27
 375    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-04-09 08:59:44
 376    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-16 10:13:43
 377    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-16 10:40:28
 378    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-16 11:20:48
 379    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-16 11:28:39
 380    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-16 11:35:46
 381    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-16 11:40:07
 382    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 15:13:21
 383    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-07-19 15:20:44
 384    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-07-19 15:28:54
 385    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2012-07-19 15:31:04
 386    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2012-07-19 20:23:58
 387    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 20:29:55
 388    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 20:33:19
 389    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 20:39:16
 390    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 20:44:52
 391    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 20:52:13
 392    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2012-07-19 20:58:59
 393    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2012-07-19 21:02:45
 394    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-19 21:08:48
 395    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2012-07-22 08:33:28
 396    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2012-07-22 08:41:46
 397    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-22 08:49:06
 398    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-22 08:51:59
 399    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-25 17:28:50
 400    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2012-07-26 19:00:49