Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-04 00:17:03
 352    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-04 00:22:23
 353    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-04 00:27:31
 354    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-04 00:32:39
 355    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-04 00:37:24
 356    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-04 00:44:08
 357    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-04 23:40:52
 358    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-04 23:45:16
 359    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-04 23:49:43
 360    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-04 23:54:50
 361    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 00:00:00
 362    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 00:04:38
 363    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-05 00:09:07
 364    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 00:13:36
 365    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 00:18:47
 366    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 00:23:28
 367    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 00:29:27
 368    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 00:34:42
 369    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 00:40:06
 370    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 02:16:34
 371    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 02:22:09
 372    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 02:26:39
 373    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-05 02:31:11
 374    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 02:36:21
 375    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-05 02:41:22
 376    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-05 02:46:02
 377    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-05 02:51:25
 378    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 02:56:35
 379    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 03:01:15
 380    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 03:06:17
 381    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 03:12:14
 382    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-05 03:16:25
 383    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 03:21:27
 384    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 03:27:13
 385    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 03:31:59
 386    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 03:37:19
 387    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 03:42:26
 388    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 03:46:42
 389    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 18:52:48
 390    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 18:57:13
 391    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 19:02:22
 392    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 19:07:00
 393    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 19:11:46
 394    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2009-01-05 19:19:13
 395    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-05 19:25:14
 396    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2009-01-05 19:30:32
 397    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-06 01:09:13
 398    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-06 01:14:25
 399    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-06 01:19:48
 400    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-06 01:25:24