Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:00:56
 352  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:03:15
 353  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:05:26
 354  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-15 12:08:24
 355  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 14:52:32
 356  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:20:46
 357  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:23:15
 358  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-20 19:25:36
 359  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-21 15:11:35
 360  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-21 15:13:31
 361  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-22 13:12:04
 362  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-04-22 19:36:17
 363  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-23 14:55:01
 364  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-23 14:58:43
 365  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-24 10:44:07
 366  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-24 10:47:34
 367  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-24 10:50:36
 368  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-26 12:46:23
 369  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-26 18:30:02
 370  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-26 18:32:23
 371  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-26 18:35:24
 372  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-26 19:46:00
 373  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-26 19:48:25
 374  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-27 10:29:02
 375  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-27 10:32:07
 376  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-27 14:29:37
 377  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:35:06
 378  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-28 10:38:53
 379  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:41:06
 380  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:43:45
 381  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-04-28 15:04:21
 382  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-28 17:57:03
 383  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-04-29 14:14:21
 384  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-02 18:57:51
 385  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-02 19:02:31
 386  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-02 19:06:09
 387  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-05-02 19:08:23
 388  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 11:05:43
 389  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 11:07:28
 390  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 13:10:07
 391  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-03 13:13:31
 392  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-03 13:29:58
 393  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 13:46:55
 394  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 13:49:07
 395  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-03 15:20:30
 396  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 15:25:22
 397  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2022-05-03 19:41:44
 398  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-04 10:48:43
 399  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-04 10:51:40
 400  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-05-04 11:47:02