Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2013-03-03 16:05:40
 352    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2013-03-07 09:29:47
 353    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2013-03-10 19:08:03
 354    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2013-03-11 15:53:27
 355    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-03-13 16:15:54
 356    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-03-15 13:27:13
 357    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2013-03-27 13:19:43
 358    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-03-29 16:39:05
 359    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-03-30 20:37:25
 360    yureah, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-04-04 16:37:42
 361    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-04-12 17:09:09
 362    yureah, Computer  Победа  8 : 0  40    2013-04-18 12:56:25
 363    yureah, Computer  Победа  8 : 0  40    2013-04-20 09:43:18
 364    yureah, Computer  Победа  8 : 0  40    2013-04-20 19:24:00
 365    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-04-21 21:55:58
 366    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2013-04-22 09:10:45
 367    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2013-04-22 13:21:14
 368    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2013-04-26 11:26:10
 369    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2013-05-10 20:23:19
 370    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2013-05-14 13:11:03
 371    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-05-16 16:40:59
 372    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2013-05-20 19:43:58
 373    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2013-05-21 12:53:28
 374    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2013-05-22 20:18:05
 375    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-05-24 15:14:52
 376    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-05-28 18:34:36
 377    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2013-05-29 15:23:24
 378    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2013-05-30 17:54:11
 379    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-05-30 19:23:33
 380    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2013-05-30 20:52:15
 381    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-06-06 15:57:35
 382    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-06-07 17:34:40
 383    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-06-09 10:19:24
 384    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-06-19 13:41:10
 385    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-06-21 15:36:26
 386    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-06-23 15:30:03
 387    yureah, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-06-23 19:40:53
 388    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-06-23 23:56:02
 389    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2013-06-25 17:18:05
 390    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-06-26 15:19:23
 391    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-06-27 14:47:11
 392    yureah, Computer  Победа  8 : 6  40    2013-06-27 19:00:52
 393    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2013-06-29 09:45:15
 394    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2013-07-04 22:37:11
 395    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-07-05 15:35:07
 396    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2013-07-07 12:28:53
 397    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2013-07-08 21:46:07
 398    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2013-07-11 11:18:41
 399    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2013-07-11 14:38:25
 400    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2013-07-11 15:35:59