Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 2 : -1  105    2021-03-11 20:46:55
 352  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 0 : 0  105    2021-03-14 22:31:03
 353  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : 5 : 3  105    2021-03-15 20:25:09
 354  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 1 : -1 : 2  105    2021-03-16 21:04:48
 355  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 1 : 4 : 0  105    2021-03-26 18:30:46
 356  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : 0 : 2  105    2021-04-04 21:44:16
 357  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 1 : 0  105    2021-04-06 22:03:31
 358  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : -1 : 5  105    2021-04-10 21:45:36
 359  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 2  105    2021-04-11 22:19:21
 360  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 0 : 3  105    2021-04-19 17:13:13
 361  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> ETE-> Computer-> Computer  Победа  5 : 0 : 0 : 1  105    2021-04-21 20:17:45
 362  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : -1 : 6 : 2  105    2021-04-25 23:31:44
 363  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : -1 : -1  105    2021-04-27 23:43:51
 364  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : 0 : 6  105    2021-05-08 19:24:24
 365  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 5 : 1  105    2021-05-22 23:50:35
 366  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : -1 : 0  105    2021-05-23 17:46:27
 367  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> gury-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 7 : 0  105    2021-06-11 18:36:16
 368  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 2 : 0  105    2021-06-16 16:23:03
 369  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : 5  105    2021-07-13 00:03:10
 370  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 1 : 2  105    2021-09-30 23:04:56
 371  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : 0 : 0  105    2021-10-12 22:25:00
 372  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 3 : 0  105    2021-10-15 22:12:04
 373  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 0  105    2021-10-17 20:38:36
 374  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 4 : 5  105    2021-10-23 20:32:22
 375  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 1 : 0 : 2  105    2021-10-30 22:07:55
 376  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -1 : 4  105    2021-10-31 20:38:29
 377  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 3 : 0 : 5  105    2021-11-02 20:08:31
 378  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : -1 : 1  105    2021-11-09 22:47:54
 379  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 3 : 6 : 0  105    2021-11-10 23:28:55
 380  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 4 : 2  105    2021-11-14 20:58:24
 381  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : -1 : 2  105    2021-11-16 23:43:45
 382  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 5 : 0 : 5  105    2021-11-24 23:52:41
 383  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : 0 : 1 : 1  105    2021-11-29 21:43:50
 384  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 1 : 0 : 3  105    2021-12-16 21:17:11
 385  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 3 : -1  105    2021-12-17 20:23:26
 386  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : 2 : 4  105    2021-12-19 20:31:52
 387  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 2 : 0 : 0  105    2021-12-20 20:32:28
 388  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 3 : 0 : 4  105    2021-12-23 00:25:33
 389  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 0 : 7  105    2021-12-26 21:40:09
 390  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 0 : 4 : 1  105    2021-12-27 23:43:11
 391  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 6 : 3 : 0  105    2021-12-30 00:22:50
 392  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 0 : -1  105    2021-12-31 00:36:34
 393  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 1 : -1 : 0  105    2021-12-31 20:14:08
 394  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 1 : -1 : 0  105    2022-01-07 23:47:09
 395  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : -1 : 4  105    2022-01-11 22:26:49
 396  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 5 : 6 : 0  105    2022-01-17 00:29:12
 397  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 5 : 0 : 6  105    2022-01-26 21:26:06
 398  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : 0 : 4  105    2022-01-29 01:01:21
 399  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 0 : 3  105    2022-02-09 01:05:34
 400  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : 0 : 2  105    2022-03-03 00:20:35