Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 352    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 353    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 354    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 355    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 356    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 357    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 358    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 359    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21
 360    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 0  20    2018-03-22 11:08:16
 361    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2018-03-22 11:32:45
 362    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-22 11:56:06
 363    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-23 12:07:36
 364    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 365    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 366    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 367    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 368    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 369    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38
 370    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-28 09:07:58
 371    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-28 13:00:19
 372    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 2  0    2018-03-28 13:06:03
 373    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 5  20    2018-03-28 13:28:41
 374    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-03-29 09:13:21
 375    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 5  20    2018-03-29 09:22:16
 376    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-29 15:46:10
 377    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 378    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 07:50:42
 379    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 18:08:47
 380    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-05 11:29:03
 381    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-06 06:56:43
 382    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-04-11 11:21:15
 383    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  5 : 0  20    2018-04-11 11:28:41
 384    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-12 12:24:37
 385    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-13 12:28:34
 386    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-15 14:14:27
 387    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-16 11:26:52
 388    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 389    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-17 11:29:40
 390    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-17 13:15:11
 391    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01
 392    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-19 09:14:27
 393    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 394    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-19 09:29:03
 395    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-20 11:28:55
 396    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 397    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 398    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-25 09:20:54
 399    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-26 14:08:39
 400    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-26 14:18:28