Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-24 14:14:37
 352  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-04-26 12:31:27
 353  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-28 09:58:00
 354  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-04-30 11:46:37
 355  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-06 14:47:08
 356  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-07 11:58:52
 357  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-10 17:28:15
 358  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-14 14:23:54
 359  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-14 14:32:19
 360  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2021-05-15 13:51:33
 361  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-18 08:17:33
 362  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-18 14:26:32
 363  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-19 07:31:09
 364  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 08:37:58
 365  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 11:48:29
 366  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-28 14:41:31
 367  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-28 14:47:03
 368  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:07:17
 369  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:15:09
 370  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-31 10:11:40
 371  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-05-31 15:30:30
 372  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-06-04 18:57:45
 373  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-09 14:42:22
 374  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-11 15:37:10
 375  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-13 09:28:02
 376  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-06-14 11:55:33
 377  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-15 17:42:37
 378  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-22 09:52:01
 379  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-22 10:00:12
 380  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-06-23 15:20:43
 381  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-25 10:59:52
 382  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-06-29 08:39:51
 383  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  -20    2021-07-01 15:56:03
 384  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-04 17:02:22
 385  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-07-05 10:35:01
 386  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-07 14:53:14
 387  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-08 15:30:12
 388  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-15 19:46:03
 389  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-17 10:44:30
 390  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-07-19 08:29:00
 391  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-22 12:21:21
 392  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-02 08:35:24
 393  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-03 11:58:29
 394  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-03 16:40:29
 395  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-08-05 13:13:33
 396  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-08-06 14:17:56
 397  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-08-13 07:25:13
 398  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-08-15 17:03:38
 399  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-08-19 15:17:33
 400  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-02 13:51:48