Резултати от игрите

Потребителско име: Sladyk, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-06-12 05:02:38
 352    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 05:13:13
 353    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1080 : 150  90    2020-06-12 05:21:20
 354    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 05:28:23
 355    delmoseood, FGuser0259-> sladyk, Computer (Break)  Загуба  270 : 0  0    2020-06-12 05:35:31
 356    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-12 05:36:56
 357    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1140 : 100  90    2020-06-13 04:54:24
 358    sladyk, Computer-> FGuser0104, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-13 04:55:05
 359    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  340 : 100  0    2020-06-13 05:13:05
 360    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 0  0    2020-06-13 05:21:18
 361    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 70  0    2020-06-13 05:29:11
 362    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-13 05:34:46
 363    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-06-13 05:37:06
 364    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1040 : 0  90    2020-06-13 05:44:03
 365    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 90  0    2020-06-13 05:45:47
 366    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 1400  0    2020-06-15 03:08:28
 367    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  190 : 100  0    2020-06-15 03:31:53
 368    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 0  0    2020-06-15 03:41:21
 369    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-15 05:03:04
 370    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  960 : 0  90    2020-06-15 05:50:34
 371    delmoseood, Computer-> sladyk, Computer  Загуба  0 : 970  30    2020-06-15 06:13:21
 372    delmoseood, Computer-> sladyk, Computer (Break)  Загуба  350 : 330  0    2020-06-15 06:20:12
 373    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  170 : 0  0    2020-06-16 04:08:31
 374    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1110 : 0  90    2020-06-16 04:46:31
 375    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 280  0    2020-06-16 05:51:22
 376    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-16 06:01:49
 377    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-16 06:03:41
 378    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  250 : 100  0    2020-06-16 06:09:40
 379    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-06-17 04:07:21
 380    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  140 : 100  0    2020-06-17 04:30:50
 381    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 0  0    2020-06-17 04:46:53
 382    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  170 : 0  0    2020-06-17 04:52:50
 383    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1030 : 0  90    2020-06-17 05:05:59
 384    FGuser0066, Computer-> sladyk, Computer (Break)  Загуба  100 : 150  0    2020-06-17 05:35:09
 385    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 0  0    2020-06-17 05:40:31
 386    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 100  0    2020-06-17 05:45:55
 387    sladyk, Computer-> kemo, Computer (Break)  Загуба  0 : 90  0    2020-06-18 04:06:20
 388    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1400 : 400  90    2020-06-18 04:18:42
 389    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  210 : 0  0    2020-06-18 04:36:22
 390    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  920 : 200  90    2020-06-18 05:30:17
 391    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  60 : 50  0    2020-06-18 05:37:01
 392    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1030 : 0  90    2020-06-18 05:44:00
 393    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 450  0    2020-06-19 04:51:01
 394    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  640 : 0  0    2020-06-19 05:42:29
 395    FGuser0260, Computer-> sladyk, Computer (Break)  Загуба  0 : 540  0    2020-06-19 06:21:31
 396    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  960 : 0  90    2020-06-19 06:38:08
 397    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 140  0    2020-06-20 03:06:33
 398    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-06-20 03:20:54
 399    sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1070 : 0  90    2020-06-20 03:41:56
 400    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  130 : 0  0    2020-06-20 04:16:43