Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-15 12:42:12
 352    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-17 14:09:20
 353    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 10:19:08
 354    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 19:25:29
 355    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-22 18:11:51
 356    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 10:54:31
 357    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 17:01:56
 358    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-25 12:03:22
 359    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-27 18:29:42
 360    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-30 09:58:11
 361    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-30 11:29:55
 362    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 16:30:02
 363    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-01 09:54:37
 364    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-02 12:57:59
 365    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-05 12:11:38
 366    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-05 16:39:35
 367    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-05 16:49:37
 368    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-06 15:08:07
 369    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-06 15:25:08
 370    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-08 16:30:28
 371    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 16:19:31
 372    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2021-01-09 17:55:02
 373    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-10 18:38:38
 374    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-11 17:24:58
 375    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-12 15:13:18
 376    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-13 10:55:06
 377    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-15 12:23:54
 378    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-17 17:29:28
 379  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 13:52:56
 380  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 10:36:38
 381  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 13:14:46
 382  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 17:17:48
 383  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-02 17:22:30
 384  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 18:26:45
 385  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 14:16:09
 386  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-02 18:08:57
 387  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-03 19:16:58
 388  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-03-07 16:14:03
 389  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-17 10:27:43
 390  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-26 14:57:54
 391  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 16:07:41
 392  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 19:15:57
 393  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-04 15:26:20
 394  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-04 15:33:01
 395  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-20 20:53:29
 396  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-21 20:46:05
 397  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-23 15:19:39
 398  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-05-19 22:04:50
 399  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-20 15:26:43
 400  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-24 19:12:13