Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-12 21:12:54
 352    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-17 17:25:02
 353    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-17 20:22:18
 354    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-18 21:36:04
 355    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-19 17:04:09
 356    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-22 16:57:52
 357    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 15:44:55
 358    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 16:05:44
 359    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 21:40:00
 360    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-05 17:54:41
 361    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-10 11:26:04
 362    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-12 20:56:43
 363    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 12:31:45
 364    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 17:08:21
 365    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-19 08:36:35
 366    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-20 14:02:35
 367    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-21 19:46:47
 368    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-25 18:23:35
 369    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-27 16:24:50
 370    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-30 16:29:27
 371    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-04 17:02:13
 372    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-05 10:40:13
 373    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-07 20:14:14
 374    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-11 16:14:56
 375    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-15 20:34:45
 376    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-20 13:38:00
 377    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 14:10:51
 378    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 16:48:43
 379    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-22 16:36:39
 380    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-22 18:48:36
 381    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-26 11:42:57
 382    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-30 11:38:58
 383    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-30 14:01:48
 384    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-31 17:40:28
 385    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-04 10:27:01
 386    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-04 16:42:09
 387    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-06 14:55:34
 388    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-07 15:36:58
 389    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-11 17:00:51
 390    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-12 17:56:53
 391    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-13 10:18:41
 392    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-13 20:15:24
 393    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-15 16:34:47
 394    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-15 17:16:57
 395    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-16 17:09:05
 396    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-16 17:22:13
 397    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-21 17:25:16
 398    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-23 19:57:37
 399    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-24 16:19:35
 400    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-27 17:06:55