Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 351    CLK, Computer  Загуба  3 : 7  20    2014-09-08 15:01:50
 352    CLK, Computer  Загуба  3 : 7  20    2014-10-12 21:56:12
 353    CLK, Computer  Загуба  3 : 7  20    2014-10-14 10:59:50
 354    CLK, Computer  Загуба  3 : 7  20    2014-11-21 10:17:16
 355    CLK, Computer  Загуба  3 : 7  20    2014-11-28 09:30:54
 356    CLK, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-01-08 09:15:13
 357    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-04-29 11:29:10
 358    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-05-04 15:14:50
 359    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-07-04 10:11:11
 360    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-07-07 21:18:34
 361    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-07-27 13:29:52
 362    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-07-30 15:18:34
 363    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-09-08 09:32:41
 364    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-09-20 09:51:08
 365    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-10-10 09:32:13
 366    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2015-11-23 11:53:28
 367    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-02-17 15:05:23
 368    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-05-12 08:17:02
 369    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-05-14 14:22:59
 370    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-05-27 08:50:34
 371    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-06-26 11:10:36
 372    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-08-18 10:15:20
 373    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-08-19 09:42:24
 374    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-12 20:15:26
 375    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-26 21:19:49
 376    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-16 11:45:05
 377    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-26 08:13:30
 378    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-11-28 07:50:38
 379    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-01-06 11:02:04
 380    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-01-11 12:17:04
 381    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-01-21 10:48:59
 382    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-03-09 08:35:35
 383    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-04-11 08:12:19
 384    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-04-24 07:59:02
 385    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-05-15 08:45:59
 386    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-05-20 10:26:00
 387    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-05-26 08:47:49
 388    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-07-03 12:43:00
 389    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-08-04 09:14:16
 390    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-10-13 08:45:58
 391    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-10-26 08:52:35
 392    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-11-22 11:58:49
 393    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2017-11-27 11:20:56
 394    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-13 10:08:12
 395    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-15 08:58:13
 396    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-05 15:21:59
 397    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-08 11:24:43
 398    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-16 09:18:45
 399    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-28 14:51:54
 400    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-07-25 21:50:33