Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-31 17:40:28
 402    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-30 16:40:50
 403    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-30 14:01:48
 404    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-30 11:38:58
 405    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-29 17:45:40
 406    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-26 11:42:57
 407    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-10-25 18:14:06
 408    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-22 18:48:36
 409    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-22 16:36:39
 410    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 16:48:43
 411    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-21 14:10:51
 412    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-20 13:38:00
 413    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-19 11:56:45
 414    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-18 15:46:46
 415    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-15 20:34:45
 416    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-10-15 10:41:38
 417    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-14 14:43:37
 418    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-12 15:13:11
 419    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-11 16:14:56
 420    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-10 19:03:56
 421    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-08 11:10:34
 422    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-07 20:14:14
 423    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-10-07 19:38:33
 424    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-05 10:40:13
 425    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-04 17:02:13
 426    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-04 16:17:37
 427    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-30 16:29:27
 428    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-29 19:52:37
 429    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-28 09:25:16
 430    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-27 16:24:50
 431    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-27 13:17:47
 432    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-27 11:19:56
 433    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-25 18:33:56
 434    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-25 18:23:35
 435    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-09-24 19:55:52
 436    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-21 19:46:47
 437    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-21 18:22:40
 438    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-21 16:28:04
 439    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-20 14:02:35
 440    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-19 17:15:56
 441    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-19 08:36:35
 442    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-18 17:54:09
 443    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-18 08:50:52
 444    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 17:08:21
 445    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-09-13 16:31:34
 446    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 12:31:45
 447    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-12 20:56:43
 448    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-10 11:26:04
 449    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-09 19:36:16
 450    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-08 18:52:07