Резултати от игрите

Потребителско име: Veskamitak, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-26 19:05:18
 402  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-26 16:09:11
 403  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-25 22:50:52
 404  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-21 19:16:00
 405  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-21 19:13:06
 406  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-21 19:06:34
 407  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-21 19:02:45
 408  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, kokoan  Победа  1 : 0  30    2021-07-21 18:55:55
 409  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-21 18:48:26
 410  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-21 18:45:41
 411  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-21 18:41:52
 412  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-21 13:21:01
 413  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-21 11:39:20
 414  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-20 23:03:50
 415  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-20 22:46:56
 416  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-20 22:43:48
 417  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-20 22:40:06
 418  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-20 18:34:01
 419  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-20 13:30:10
 420  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-19 15:31:08
 421  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-19 10:47:29
 422  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-19 10:44:37
 423  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-19 10:40:31
 424  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-18 21:10:32
 425  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-18 21:07:02
 426  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-18 14:10:35
 427  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-18 14:07:18
 428  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-18 12:14:35
 429  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-18 12:11:04
 430  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-17 23:59:17
 431  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-17 23:43:48
 432  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-17 23:39:49
 433  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-17 21:11:26
 434  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-17 21:03:46
 435  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-17 19:03:11
 436  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-17 19:00:57
 437  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-17 15:39:22
 438  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-17 12:26:34
 439  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-17 09:14:42
 440  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-16 18:43:46
 441  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-16 16:56:28
 442  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-16 16:53:58
 443  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-16 15:02:44
 444  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-16 15:00:25
 445  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-15 19:31:54
 446  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-15 09:50:55
 447  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-07-15 09:46:04
 448  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-14 22:13:42
 449  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-14 14:25:44
 450  VESKAMITAK, Computer  VESKAMITAK, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-14 14:21:56