Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-06-11 17:22:10
 402    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-13 13:25:52
 403    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-06-14 14:53:56
 404    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-26 14:19:31
 405    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-29 10:03:40
 406    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-06-30 10:44:40
 407    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-02 09:43:51
 408    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-03 11:37:20
 409    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-07-06 14:08:12
 410    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-07 10:39:09
 411    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-07-19 09:41:04
 412    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-22 17:25:06
 413    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-07-26 17:03:53
 414    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-07-29 11:08:03
 415    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-29 13:56:29
 416    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-07-29 15:05:36
 417    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-07-30 10:20:39
 418    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-31 14:52:12
 419    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-01 11:26:17
 420    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-03 17:12:53
 421    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-05 13:15:06
 422    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-06 08:51:33
 423    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-08-07 13:16:45
 424    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-08 12:36:29
 425    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-08-11 11:54:50
 426    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-13 09:16:41
 427    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-13 11:22:19
 428    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-16 10:26:24
 429    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-17 09:20:38
 430    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-26 16:32:54
 431    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-29 12:29:40
 432    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-30 18:31:05
 433    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-09 09:08:38
 434    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 12:41:36
 435    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 13:50:43
 436    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-10 10:23:23
 437    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-10 13:57:48
 438    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-11 10:49:47
 439    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-11 11:07:53
 440    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-13 11:45:42
 441    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-14 10:40:16
 442    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-14 11:21:25
 443    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-17 09:45:53
 444    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-17 14:00:52
 445    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-18 08:36:10
 446    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-20 12:06:10
 447    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-21 09:08:55
 448    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-21 09:21:11
 449    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-21 12:09:21
 450    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-21 15:01:52