Резултати от игрите

Потребителско име: Sladyk, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  210 : 0  0    2020-05-04 06:11:31
 402    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  210 : 0  0    2020-05-05 04:05:13
 403    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-05 04:26:44
 404    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-05 04:57:26
 405    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  120 : 0  0    2020-05-05 05:04:54
 406    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  800 : 50  0    2020-05-07 04:09:29
 407    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 270  0    2020-05-07 05:29:36
 408    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  320 : 140  0    2020-05-07 05:43:02
 409    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-08 04:32:11
 410    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  130 : 100  0    2020-05-08 05:08:36
 411    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  400 : 0  0    2020-05-09 02:18:38
 412    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 40  0    2020-05-09 03:14:33
 413    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-09 04:02:57
 414    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 130  0    2020-05-09 05:13:11
 415    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  140 : 0  0    2020-05-09 05:52:23
 416    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  240 : 500  0    2020-05-11 05:36:48
 417    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  70 : 0  0    2020-05-11 06:14:15
 418    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-05-12 04:41:25
 419    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 200  0    2020-05-13 06:18:57
 420    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 120  0    2020-05-14 03:16:50
 421    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  300 : 0  0    2020-05-14 03:20:13
 422    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2020-05-14 03:31:41
 423    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  900 : 0  0    2020-05-14 03:39:01
 424    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-14 03:45:16
 425    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-05-14 04:54:12
 426    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-14 06:09:32
 427    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 150  0    2020-05-16 06:05:59
 428    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-18 06:13:30
 429    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 130  0    2020-05-19 03:13:43
 430    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  630 : 0  0    2020-05-19 04:06:18
 431    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  960 : 150  0    2020-05-19 04:25:55
 432    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-19 05:29:35
 433    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-19 05:40:48
 434    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  1780 : 0  0    2020-05-19 05:48:45
 435    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-19 06:08:25
 436    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-20 04:08:07
 437    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-20 05:13:38
 438    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  230 : 0  0    2020-05-22 05:08:00
 439    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 90  0    2020-05-22 05:21:53
 440    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2020-05-22 05:30:11
 441    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  1260 : 20  0    2020-05-23 03:36:59
 442    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-23 03:54:23
 443    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-23 03:59:05
 444    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 100  0    2020-05-23 04:41:02
 445    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2020-05-26 05:58:08
 446    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-26 06:00:43
 447    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  290 : 0  0    2020-05-27 03:32:13
 448    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-27 03:42:37
 449    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 160  0    2020-05-27 03:57:04
 450    sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-05-27 05:09:40