Резултати от игрите

Потребителско име: ck2, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  168 : 111  0    2022-01-09 19:32:48
 402  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  219 : 144  0    2022-01-09 19:43:11
 403  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  143 : 159  0    2022-01-11 21:25:03
 404  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  161 : 129  0    2022-01-13 12:12:18
 405  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 56  0    2022-01-14 12:30:17
 406  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  152 : 97  0    2022-01-15 20:15:28
 407  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  80 : 160  0    2022-01-15 20:25:37
 408  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  125 : 161  0    2022-01-15 20:42:00
 409  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  145 : 153  0    2022-01-15 20:59:55
 410  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 83  0    2022-01-15 21:09:01
 411  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  169 : 83  0    2022-01-15 21:19:54
 412  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  159 : 83  0    2022-01-15 21:32:00
 413  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  165 : 116  0    2022-01-16 20:13:50
 414  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  171 : 157  0    2022-01-18 19:23:32
 415  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  50 : 272  0    2022-01-20 20:16:47
 416  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  226 : 64  0    2022-01-20 20:23:21
 417  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  138 : 164  0    2022-01-20 20:43:44
 418  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 85  0    2022-01-22 20:10:58
 419  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  114 : 155  0    2022-01-22 20:35:28
 420  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  151 : 138  0    2022-01-26 20:20:20
 421  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  91 : 153  0    2022-02-03 21:07:40
 422  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  172 : 117  0    2022-02-05 21:26:49
 423  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 117  0    2022-02-07 11:44:15
 424  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  205 : 0  0    2022-02-09 20:37:02
 425  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  178 : 84  0    2022-02-09 20:52:30
 426  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  81 : 161  0    2022-02-09 21:06:31
 427  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  119 : 165  0    2022-02-11 20:12:54
 428  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 126  0    2022-02-22 20:28:29
 429  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  157 : 96  0    2022-02-22 21:11:45
 430  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  75 : 252  0    2022-03-06 20:01:34
 431  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  153 : 82  0    2022-03-24 20:23:11
 432  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  164 : 72  0    2022-03-25 20:20:41
 433  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  159 : 137  0    2022-03-25 20:33:55
 434  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  152 : 160  0    2022-03-25 20:45:44
 435  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  160 : 138  0    2022-03-26 14:56:26
 436  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  171 : 84  0    2022-03-27 15:46:32
 437  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  161 : 129  0    2022-03-27 16:28:24
 438  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  91 : 155  0    2022-03-27 16:40:25
 439  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  169 : 67  0    2022-04-05 19:47:13
 440  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  156 : 101  0    2022-04-08 19:49:02
 441  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  62 : 237  0    2022-04-12 20:41:38
 442  ck2, keti24-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  180 : 108  0    2022-05-14 20:22:20
 443  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  159 : 83  0    2022-05-15 13:05:16
 444  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  216 : 139  0    2022-05-17 20:05:57
 445  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  158 : 89  0    2022-05-19 20:26:30
 446  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  79 : 225  0    2022-06-09 20:06:39
 447  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  176 : 105  0    2022-06-09 20:57:45
 448  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Загуба  86 : 158  0    2022-06-12 20:13:03
 449  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  168 : 71  0    2022-06-20 20:07:03
 450  ck2, Computer-> Computer, Computer  ck2, Computer-> Computer, Computer  Победа  155 : 69  0    2022-08-09 20:28:58