Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2011-07-14 13:21:19
 402    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2011-07-14 16:05:32
 403    yureah, Computer  Загуба  4 : 7  20    2011-07-14 18:02:47
 404    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2011-07-14 22:19:32
 405    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2011-07-16 15:35:42
 406    yureah, Computer  Загуба  5 : 8  20    2011-07-16 18:39:07
 407    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2011-07-17 17:48:24
 408    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2011-07-17 20:17:29
 409    yureah, Computer  Загуба  0 : 8  20    2011-07-18 14:21:49
 410    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2011-07-18 15:27:04
 411    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2011-07-18 16:12:53
 412    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2011-07-18 19:03:43
 413    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2011-07-18 20:02:59
 414    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2011-07-18 20:51:19
 415    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2011-07-20 12:07:58
 416    yureah, Computer  Загуба  4 : 8  20    2011-07-20 14:27:00
 417    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2011-07-21 18:30:01
 418    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2011-07-22 14:59:21
 419    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2011-07-22 21:52:07
 420    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2011-07-24 12:41:14
 421    yureah, Computer  Победа  8 : 3  40    2011-07-24 14:00:50
 422    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2011-07-24 17:27:01
 423    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2011-07-27 14:40:07
 424    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2011-07-27 18:03:16
 425    yureah, Computer  Загуба  4 : 8  20    2011-07-27 20:17:42
 426    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2011-07-27 22:42:29
 427    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2011-07-28 12:24:36
 428    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2011-07-28 13:16:59
 429    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2011-07-28 15:54:15
 430    yureah, Computer  Загуба  4 : 7  20    2011-07-30 20:45:54
 431    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2011-08-01 14:06:39
 432    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2011-08-02 17:33:23
 433    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2011-08-02 18:40:09
 434    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2011-08-02 19:37:37
 435    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2011-08-03 11:52:53
 436    yureah, Computer  Победа  8 : 2  40    2011-08-05 11:48:11
 437    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2011-08-05 17:21:11
 438    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2011-08-06 17:56:17
 439    yureah, Computer  Загуба  3 : 8  20    2011-08-06 19:11:11
 440    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2011-08-07 12:31:30
 441    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2011-08-07 14:58:15
 442    yureah, Computer  Загуба  5 : 8  20    2011-08-07 18:32:57
 443    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-01-26 13:38:32
 444    yureah, Computer  Загуба  5 : 8  20    2011-08-09 16:39:46
 445    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2011-08-14 12:26:59
 446    yureah, Computer  Загуба  6 : 8  20    2011-08-14 15:40:58
 447    yureah, Computer  Победа  8 : 1  40    2011-08-14 20:32:47
 448    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2011-08-15 12:07:31
 449    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2011-08-15 13:01:23
 450    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2011-08-15 20:21:15