Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-10-26 12:21:54
 402    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-10-28 07:12:37
 403    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-10-28 11:07:54
 404    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-11-29 10:56:37
 405    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-11-30 12:15:32
 406    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-11-30 16:08:27
 407    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-12-02 09:26:35
 408    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-12-02 13:00:32
 409    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-12-04 10:58:30
 410    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-12-15 10:44:48
 411    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-12-17 12:07:17
 412    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-12-18 08:05:10
 413    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-12-19 11:56:26
 414    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-12-21 11:30:53
 415    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2021-01-02 10:17:37
 416    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2021-01-03 17:20:09
 417    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2021-01-04 08:42:56
 418    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2021-01-05 16:23:11
 419    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2021-01-06 16:24:12
 420    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2021-01-07 12:53:07
 421    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2021-01-07 16:25:21
 422    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-13 15:48:08
 423    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-15 11:16:10
 424    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-16 12:16:57
 425    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-16 17:24:20
 426    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-01-18 13:48:34
 427    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-18 17:14:52
 428    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-01-21 14:41:13
 429    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-23 17:11:35
 430  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-25 11:36:37
 431  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-27 09:34:51
 432  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-28 15:39:12
 433  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-01-29 14:54:40
 434  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-30 11:54:08
 435  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-30 16:57:00
 436  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-01-31 10:20:09
 437  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-01-31 14:52:24
 438  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-01 11:14:12
 439  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-02-04 12:43:06
 440  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-04 15:42:09
 441  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 08:29:18
 442  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 16:52:49
 443  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-02-08 09:21:57
 444  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-09 15:03:21
 445  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-11 12:35:46
 446  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-12 17:01:26
 447  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-14 11:17:37
 448  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-02-15 10:59:04
 449  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-02-15 12:10:14
 450  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-18 11:58:20