Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-06-05 22:47:10
 402  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-06-07 21:31:27
 403  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-06-10 00:03:29
 404  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-06-10 17:55:08
 405  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-06-11 16:53:27
 406  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-06-13 21:25:12
 407  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-06-14 17:40:07
 408  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-06-16 16:40:00
 409  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 4  20    2021-06-18 16:28:22
 410  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-06-19 20:55:10
 411  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-06-26 22:14:49
 412  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-06-30 22:17:30
 413  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-06 22:20:32
 414  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-07-07 23:27:54
 415  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-07-08 22:29:05
 416  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-07-11 22:51:54
 417  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-07-12 23:21:44
 418  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-07-13 21:41:23
 419  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-07-14 23:44:15
 420  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-07-17 00:02:45
 421  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-07-18 22:11:09
 422  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 1  20    2021-07-22 23:23:43
 423  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-25 00:13:04
 424  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-27 00:51:11
 425  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-07-29 19:28:30
 426  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  13 : 10  20    2021-07-31 00:30:53
 427  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-08-01 00:15:11
 428  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-08-01 21:31:46
 429  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-08-04 23:48:33
 430  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-08-06 00:31:30
 431  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-08-09 00:37:51
 432  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-08-11 22:41:22
 433  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-12 23:24:05
 434  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-08-14 23:31:46
 435  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-08-18 23:48:32
 436  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-08-20 23:15:25
 437  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 12  0    2021-08-22 23:55:58
 438  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-24 22:38:20
 439  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-08-25 17:59:09
 440  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-08-26 22:20:35
 441  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-09-02 17:46:01
 442  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-09-02 23:00:37
 443  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-09-04 00:06:09
 444  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-06 23:43:51
 445  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-07 22:15:53
 446  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-09-17 23:57:18
 447  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-22 23:21:07
 448  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-25 22:01:00
 449  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-09-26 22:44:57
 450  CTEHATA, Computer  CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-09-30 23:12:35