Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-02-24 15:12:15
 402    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-02-25 12:19:16
 403    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-03-13 11:07:01
 404    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-03-24 15:22:21
 405    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-03-31 17:17:19
 406    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-04-02 12:57:12
 407    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-06 14:03:24
 408    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-12 10:19:25
 409    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-04-16 12:21:33
 410    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-04-17 16:04:19
 411    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-05-01 16:59:08
 412    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-05-30 17:08:26
 413    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-06-11 17:22:10
 414    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-26 14:19:31
 415    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-29 10:03:40
 416    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-03 11:37:20
 417    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-07-19 09:41:04
 418    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-07-26 17:03:53
 419    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-07-29 11:08:03
 420    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-07-29 15:05:36
 421    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-01 11:26:17
 422    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-03 17:12:53
 423    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-06 08:51:33
 424    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-08-07 13:16:45
 425    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-08 12:36:29
 426    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-13 09:16:41
 427    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-08-16 10:26:24
 428    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-17 09:20:38
 429    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-08-29 12:29:40
 430    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-08-30 18:31:05
 431    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-09 09:08:38
 432    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-10 10:23:23
 433    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-10 13:57:48
 434    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-09-11 11:07:53
 435    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-13 11:45:42
 436    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-14 11:21:25
 437    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-17 14:00:52
 438    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-18 08:36:10
 439    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-21 09:08:55
 440    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-21 09:21:11
 441    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-21 15:01:52
 442    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-09-24 08:49:04
 443    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-24 12:47:13
 444    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-25 11:27:36
 445    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-28 13:33:40
 446    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-29 13:04:14
 447    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-10-06 11:10:24
 448    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-10-07 12:51:37
 449    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-08 09:24:28
 450    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-12 11:26:52