Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-06-18 10:43:50
 402    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-06-18 11:06:49
 403    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2018-06-18 15:06:35
 404    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 1  20    2018-06-19 08:14:51
 405    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 4  20    2018-06-19 10:03:57
 406    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-20 11:36:35
 407    Ateop, zuzi977  Загуба  5 : 7  20    2018-06-21 06:58:35
 408    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-21 09:20:27
 409    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-21 09:26:32
 410    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-22 07:26:14
 411    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 6  20    2018-06-22 10:02:32
 412    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-25 10:07:44
 413    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-06-26 09:37:30
 414    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 3  20    2018-06-26 10:23:27
 415    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-06-26 12:39:27
 416    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-27 09:11:19
 417    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-27 16:27:35
 418    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-07-06 11:21:27
 419    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-07-09 11:26:43
 420    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-07-13 18:41:01
 421    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-09-21 17:18:20
 422    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-09-25 14:12:10
 423    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 3  20    2018-09-26 10:21:32
 424    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-12 07:53:51
 425    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  20    2018-10-16 10:18:38
 426    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-10-18 10:02:15
 427    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-19 10:14:03
 428    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-11-08 10:33:54
 429    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-09 12:24:20
 430    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-12 09:25:12
 431    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-11-13 08:33:12
 432    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 3  20    2018-11-14 12:58:15
 433    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-14 13:04:45
 434    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-19 10:51:57
 435    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-11-19 11:02:11
 436    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-11-19 13:14:21
 437    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-23 10:21:17
 438    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-11-24 10:12:42
 439    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2018-11-26 10:36:11
 440    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-11-27 08:20:08
 441    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-27 08:59:28
 442    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-27 13:13:36
 443    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-28 12:02:15
 444    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-11-28 12:09:20
 445    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-28 12:17:54
 446    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2019-01-06 17:10:27
 447    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-12 15:25:43
 448    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-27 17:13:04
 449    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-02-16 17:48:00
 450    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 3  0    2019-03-27 07:10:15