Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  29 : 4 : -33  40    2021-08-19 14:01:52
 402  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -5 : 6  5    2021-08-19 20:10:48
 403  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 7 : 4  0    2021-08-20 13:30:25
 404  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : -10  40    2021-08-20 16:51:24
 405  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 2 : 1  -20    2021-08-22 16:44:18
 406  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  10 : 15 : -25  5    2021-08-22 19:45:27
 407  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 14 : -11  5    2021-08-25 20:34:52
 408  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 4 : -5  5    2021-08-25 21:59:56
 409  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  27 : -7 : -20  40    2021-08-26 18:29:03
 410  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  28 : -6 : -22  40    2021-08-27 16:24:52
 411  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : -2  5    2021-09-01 11:00:26
 412  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : 17 : -10  -20    2021-09-01 12:41:02
 413  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 19 : -9  0    2021-09-01 20:43:36
 414  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 8 : -11  5    2021-09-03 10:48:54
 415  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : -4 : -5  40    2021-09-03 13:04:20
 416  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  35 : -16 : -19  40    2021-09-03 18:42:55
 417  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  50 : -14 : -36  40    2021-09-04 14:49:22
 418  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  2 : 1 : -3  40    2021-09-04 20:39:20
 419  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  59 : -26 : -33  40    2021-09-05 11:30:12
 420  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -7 : -1  40    2021-09-05 19:33:14
 421  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 15 : -13  5    2021-09-05 20:54:09
 422  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  9 : 3 : -12  40    2021-09-06 11:59:42
 423  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -16 : 17  5    2021-09-06 16:48:25
 424  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 6 : -1  -20    2021-09-06 19:22:52
 425  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 1 : 1  0    2021-09-06 21:22:41
 426  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 6 : -8  5    2021-09-10 19:59:00
 427  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 6 : -11  -20    2021-09-12 19:54:29
 428  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 10 : -3  0    2021-09-13 20:15:53
 429  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  20 : -20 : 0  40    2021-09-13 21:33:27
 430  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 18 : -16  5    2021-09-14 18:29:05
 431  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : -14 : 25  5    2021-09-18 11:40:59
 432  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 5 : -7  5    2021-09-18 16:38:45
 433  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 12 : -4  0    2021-09-18 18:16:15
 434  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  5 : -11 : 6  5    2021-09-19 13:50:40
 435  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 6 : -3  5    2021-09-19 18:21:05
 436  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  15 : -12 : -3  40    2021-09-19 21:13:36
 437  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : 5 : 4  -20    2021-09-20 16:24:43
 438  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  26 : -19 : -7  40    2021-09-20 16:53:57
 439  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  5 : -6 : 1  40    2021-09-22 19:02:37
 440  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 5 : -12  40    2021-09-22 20:32:06
 441  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  27 : -16 : -11  40    2021-09-25 14:52:23
 442  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  21 : -6 : -15  40    2021-09-26 13:56:12
 443  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : -7 : 14  5    2021-09-28 19:41:35
 444  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 22 : -25  -20    2021-09-28 21:31:12
 445  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 13 : -17  5    2021-09-30 16:25:18
 446  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 3 : -4  5    2021-09-30 19:56:15
 447  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -11 : 4  -20    2021-09-30 20:58:06
 448  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  25 : -2 : -23  40    2021-10-01 20:12:08
 449  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  19 : -15 : -4  40    2021-10-02 13:11:35
 450  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -5 : 3  5    2021-10-02 17:20:43