Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:00:58
 402  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:03:44
 403  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:06:18
 404  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 11:20:57
 405  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 12:05:35
 406  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-30 12:08:01
 407  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-05 14:50:51
 408  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-05 15:22:28
 409  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-14 10:30:37
 410  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:00:56
 411  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:03:15
 412  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 12:05:26
 413  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-15 14:52:32
 414  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:20:46
 415  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-20 19:23:15
 416  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-21 15:13:31
 417  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-22 13:12:04
 418  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-24 10:44:07
 419  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-26 12:46:23
 420  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-26 18:30:02
 421  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-27 10:29:02
 422  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-27 14:29:37
 423  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:35:06
 424  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:41:06
 425  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-04-28 10:43:45
 426  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-02 18:57:51
 427  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-02 19:02:31
 428  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-02 19:06:09
 429  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 11:05:43
 430  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 11:07:28
 431  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 13:10:07
 432  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 13:46:55
 433  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 13:49:07
 434  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-03 15:25:22
 435  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-04 10:48:43
 436  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-04 14:25:25
 437  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-04 14:28:33
 438  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-04 14:49:24
 439  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-07 16:16:52
 440  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-09 12:03:35
 441  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-09 12:05:32
 442  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-10 15:41:09
 443  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-10 15:43:37
 444  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-10 19:52:42
 445  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-10 19:56:27
 446  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-12 18:08:48
 447  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-16 12:27:57
 448  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-16 12:30:10
 449  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-16 12:33:25
 450  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-05-17 18:30:09