Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 401    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-07-26 12:30:28
 402    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-07-27 19:27:53
 403    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-09-25 11:43:26
 404    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-10-21 09:42:07
 405    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-12-04 06:42:15
 406    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-12-27 10:13:05
 407    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-01-18 11:23:37
 408    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-02-24 12:43:32
 409    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-03-13 09:40:33
 410    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-03-15 10:43:02
 411    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-04-25 08:51:54
 412    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-05-15 12:01:17
 413    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-06-01 10:28:05
 414    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-06-04 09:16:04
 415    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-06-06 10:35:45
 416    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-07-14 10:00:12
 417    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-07-16 10:33:44
 418    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-08-10 10:27:50
 419    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-10-19 10:24:34
 420    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-10-31 09:35:24
 421    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-11-26 17:09:39
 422    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-01-09 11:02:52
 423    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-02-21 12:09:22
 424    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-02-25 14:48:10
 425    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-03-14 10:27:02
 426    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-05-09 10:44:06
 427    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-06-07 15:22:59
 428    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-01 17:58:54
 429    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-22 11:09:43
 430    clk, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-07-26 10:28:31
 431  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-01-31 08:56:15
 432  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-10 11:00:01
 433  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-04 13:06:46
 434  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-05 11:02:00
 435  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-07 13:22:40
 436  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-11 09:06:45
 437  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-12 09:41:13
 438  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-11 10:02:23
 439  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-27 13:08:02
 440  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-03-18 12:57:11
 441  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-05 09:46:35
 442  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-06 11:46:21
 443  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-05-07 12:07:30
 444  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-08-07 11:01:20
 445    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2012-12-09 11:35:21
 446    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2013-03-24 10:08:00
 447    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2013-04-28 07:38:01
 448    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2013-06-08 17:24:47
 449    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2013-07-21 12:07:20
 450    CLK, Computer  Загуба  3 : 8  20    2013-08-04 14:22:35