Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 451  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 08:30:44
 452  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 16:57:27
 453  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-20 17:09:07
 454  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-22 11:25:48
 455  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-22 15:05:29
 456  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-02-25 17:06:32
 457  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-02-26 09:01:49
 458  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-03-01 09:05:32
 459  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-03-02 08:30:58
 460  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-05 08:12:39
 461  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-05 17:29:39
 462  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-08 12:55:40
 463  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-11 13:30:53
 464  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-03-14 11:05:10
 465  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-03-14 11:53:58
 466  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-15 10:26:42
 467  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 10:31:57
 468  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-16 13:27:33
 469  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-18 11:44:35
 470  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-19 16:23:52
 471  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-20 11:41:13
 472  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-23 11:28:58
 473  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-03-26 16:45:31
 474  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-30 10:18:03
 475  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2021-03-31 10:53:01
 476  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-02 12:29:51
 477  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-03 17:13:42
 478  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-05 11:40:42
 479  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-04-09 13:11:03
 480  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-11 17:46:02
 481  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-04-12 11:46:57
 482  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-13 10:47:18
 483  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-13 15:08:08
 484  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-14 07:45:30
 485  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-15 13:02:25
 486  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-16 10:42:27
 487  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-17 17:26:59
 488  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-19 11:28:18
 489  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-20 12:52:16
 490  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-21 10:38:18
 491  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-22 13:42:55
 492  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 09:18:50
 493  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 13:13:01
 494  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-24 14:14:37
 495  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-25 11:14:48
 496  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-04-26 12:31:27
 497  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-28 09:58:00
 498  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-29 08:13:13
 499  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-29 17:16:32
 500  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-04-30 11:46:37