Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 451    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-11-16 08:15:35
 452    Ateop, Computer  Победа  13 : 10  35    2020-11-19 16:40:34
 453    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-11-22 15:11:13
 454    Ateop, Poeta  Победа  13 : 10  35    2020-11-22 15:40:50
 455    Ateop, Computer  Победа  13 : 9  35    2020-11-24 08:45:59
 456    Ateop, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-11-25 14:34:40
 457    Ateop, Poeta  Победа  11 : 8  35    2020-11-26 09:52:07
 458    Ateop, Poeta  Победа  11 : 10  35    2020-11-26 13:57:42
 459    Ateop, Computer  Загуба  7 : 11  20    2020-11-26 15:28:41
 460    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-11-27 10:41:35
 461    Ateop, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-11-27 11:31:34
 462    Ateop, Computer  Победа  12 : 3  35    2020-11-27 14:29:08
 463    Ateop, Poeta  Победа  11 : 9  35    2020-11-28 12:24:57
 464    Ateop, Poeta  Победа  12 : 8  35    2020-11-28 14:55:42
 465    Ateop, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-11-28 16:50:23
 466    Ateop, Poeta  Победа  11 : 9  35    2020-11-29 10:44:04
 467    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-11-29 11:04:16
 468    Ateop, Poeta  Победа  11 : 10  35    2020-11-29 15:09:38
 469    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-11-30 10:01:08
 470    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-11-30 15:06:16
 471    Ateop, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-11-30 15:58:50
 472    Ateop, Computer  Загуба  7 : 13  20    2020-12-01 10:43:48
 473    Ateop, Computer  Победа  11 : 10  35    2020-12-01 13:37:41
 474    Ateop, Poeta  Победа  13 : 9  35    2020-12-01 16:26:42
 475    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-12-02 09:43:02
 476    Ateop, Computer  Загуба  10 : 11  20    2020-12-02 11:28:21
 477    Ateop, Poeta  Победа  11 : 8  35    2020-12-03 09:11:03
 478    Ateop, Computer  Победа  12 : 1  35    2020-12-03 10:04:12
 479    Ateop, Poeta  Победа  11 : 10  35    2020-12-03 11:00:27
 480    Ateop, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-12-03 15:52:13
 481    Ateop, Poeta  Победа  11 : 9  35    2020-12-04 10:48:34
 482    Ateop, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-12-04 11:19:33
 483    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-12-04 12:43:40
 484    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-12-04 15:28:10
 485    Ateop, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-12-05 09:38:15
 486    Ateop, Poeta  Победа  12 : 8  35    2020-12-06 16:42:21
 487    Ateop, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-12-08 09:18:37
 488    Ateop, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-12-10 14:19:46
 489    Ateop, Computer  Победа  12 : 1  35    2020-12-11 08:15:15
 490    Ateop, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-12-11 11:19:44
 491    Ateop, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-12-12 07:44:13
 492    Ateop, Computer  Победа  12 : 8  35    2020-12-14 09:56:40
 493    Ateop, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-12-14 13:10:26
 494    Ateop, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-12-15 10:06:46
 495    Ateop, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-12-15 16:45:19
 496    Ateop, Poeta  Победа  13 : 10  35    2020-12-16 12:51:37
 497    Ateop, Poeta  Победа  12 : 9  35    2020-12-16 13:59:53
 498    Ateop, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-12-17 13:03:14
 499    Ateop, Poeta  Победа  11 : 7  35    2020-12-18 09:17:14
 500    Ateop, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-12-19 11:33:45