Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 451    manolka, georgievc  Победа  1 : 0  70    2020-09-16 17:06:12
 452    manolka, georgievc (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-16 17:10:48
 453    manolka, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-16 17:22:12
 454    manolka, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-16 18:33:33
 455    manolka, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-17 22:33:27
 456    manolka, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-19 22:22:31
 457    manolka, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-20 23:33:51
 458    manolka, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-22 22:26:21
 459    manolka, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-22 22:37:02
 460    manolka, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-22 22:46:01
 461    manolka, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-09-24 17:17:39
 462    manolka, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-24 21:22:49
 463    manolka, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-25 20:56:53
 464    manolka, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-25 22:32:54
 465    manolka, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-10-04 21:11:27
 466    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-06 15:26:41
 467    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-09 14:56:30
 468    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-09 21:05:20
 469    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-10 14:16:09
 470    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-11 16:42:00
 471    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-11 22:33:48
 472    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-11 22:59:33
 473    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-12 22:36:45
 474    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-12 23:45:54
 475    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-13 23:03:54
 476    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-14 10:50:04
 477    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-14 17:29:16
 478    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-15 20:59:33
 479    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-15 22:18:44
 480    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-16 22:58:36
 481    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 23:38:57
 482    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-17 17:57:42
 483    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-17 20:14:35
 484    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-17 21:40:13
 485    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-17 22:17:51
 486    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-18 21:05:31
 487    MaNolKa, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-10-19 13:53:36
 488    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-19 15:09:18
 489    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-19 22:25:26
 490    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-19 23:15:19
 491    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-10-20 10:12:23
 492    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-20 14:06:27
 493    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-21 11:37:26
 494    MaNolKa, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2020-10-21 18:24:41
 495    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-21 21:14:32
 496    MaNolKa, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-21 22:12:35
 497    MaNolKa, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-10-22 11:03:34
 498    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-22 22:14:03
 499    MaNolKa, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-24 09:27:14
 500    MaNolKa, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-24 15:10:02