Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 451    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 1  20    2018-06-19 08:14:51
 452    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 4  20    2018-06-19 10:03:57
 453    Ateop, zuzi977  Загуба  5 : 7  20    2018-06-21 06:58:35
 454    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-21 09:20:27
 455    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-21 09:26:32
 456    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-22 07:26:14
 457    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 6  20    2018-06-22 10:02:32
 458    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-25 10:07:44
 459    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 3  20    2018-06-26 10:23:27
 460    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-27 16:27:35
 461    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-07-06 11:21:27
 462    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-07-09 11:26:43
 463    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-09-25 14:12:10
 464    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 3  20    2018-09-26 10:21:32
 465    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-12 07:53:51
 466    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  20    2018-10-16 10:18:38
 467    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-10-18 10:02:15
 468    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-19 10:14:03
 469    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-11-08 10:33:54
 470    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-09 12:24:20
 471    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-12 09:25:12
 472    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 3  20    2018-11-14 12:58:15
 473    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-14 13:04:45
 474    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-19 10:51:57
 475    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-11-19 13:14:21
 476    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-23 10:21:17
 477    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-11-24 10:12:42
 478    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-27 08:59:28
 479    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-27 13:13:36
 480    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-28 12:02:15
 481    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-28 12:17:54
 482    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-12 15:25:43
 483    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-27 17:13:04
 484    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-04-20 08:53:27
 485    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-04-29 08:44:56
 486    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-05-04 12:19:42
 487    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-07 10:31:49
 488    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-05-07 14:29:06
 489    mimoza2011, Ateop  Загуба  5 : 7  20    2019-05-09 13:21:50
 490    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-05-17 14:32:19
 491    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-21 09:02:53
 492    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-05-29 17:09:29
 493    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-06-16 09:04:00
 494    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-08-25 14:46:11
 495    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-09-27 18:02:07
 496    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-10-14 16:53:40
 497    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-10-26 09:51:55
 498    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-11-03 14:18:05
 499    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-11-11 15:22:41
 500    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 5  20    2019-11-12 10:32:39