Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 451    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-05-31 14:22:52
 452    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-06-07 19:52:48
 453    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-06-13 18:45:13
 454    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-06-17 10:02:33
 455    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-06-28 18:37:40
 456    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-03 13:32:01
 457    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-03 14:43:29
 458    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2020-07-08 13:40:17
 459    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-20 16:36:33
 460    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-23 18:52:36
 461    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-07-31 16:40:46
 462    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-08-14 15:46:54
 463    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-08-18 18:03:59
 464    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-08-23 20:23:22
 465    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-01 18:27:45
 466    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-04 10:12:10
 467    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-05 12:53:53
 468    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-06 22:59:53
 469    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-07 14:59:16
 470    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-09-30 15:44:24
 471    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-16 19:02:17
 472    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-26 15:10:28
 473    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-10-28 12:57:43
 474    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-14 19:08:36
 475    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-15 12:42:12
 476    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 10:19:08
 477    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-20 19:25:29
 478    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-22 18:11:51
 479    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 10:54:31
 480    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-24 17:01:56
 481    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-25 12:03:22
 482    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2020-12-30 09:58:11
 483    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-01 09:54:37
 484    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-02 12:57:59
 485    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-05 16:39:35
 486    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-06 15:08:07
 487    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-08 16:30:28
 488    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2021-01-09 17:55:02
 489    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-11 17:24:58
 490    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-13 10:55:06
 491    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-17 17:29:28
 492  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-02 17:22:30
 493  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-02 18:08:57
 494  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-03 19:16:58
 495  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-03-07 16:14:03
 496  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-26 14:57:54
 497  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 16:07:41
 498  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 19:15:57
 499  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-04 15:33:01
 500  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-24 19:12:13