Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 451    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-28 01:18:09
 452    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-28 01:34:03
 453    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-28 01:38:46
 454    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-28 01:47:58
 455    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-28 01:52:44
 456    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-01-28 01:57:29
 457    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-28 02:07:33
 458    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-01-28 02:28:13
 459    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-02 02:28:13
 460    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-02 02:52:44
 461    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-02 02:58:10
 462    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-02 03:03:19
 463    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-03 03:23:06
 464    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-03 03:44:53
 465    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-03 03:50:03
 466    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-03 03:55:34
 467    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-03 23:33:39
 468    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-03 23:37:58
 469    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-03 23:53:33
 470    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 00:10:20
 471    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 00:27:01
 472    swet23, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2009-02-04 00:28:22
 473    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 00:37:33
 474    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 00:58:01
 475    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-04 01:02:26
 476    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-04 01:26:00
 477    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 01:30:40
 478    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 01:35:54
 479    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-04 01:51:43
 480    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 01:56:12
 481    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-04 02:15:26
 482    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 02:20:27
 483    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 02:26:11
 484    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-04 02:31:44
 485    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-05 01:53:23
 486    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-05 02:04:32
 487    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-05 02:25:40
 488    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-05 02:36:23
 489    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-05 02:41:01
 490    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-05 02:45:33
 491    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-05 03:05:44
 492    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-05 03:10:11
 493    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-06 01:46:18
 494    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-06 01:51:18
 495    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-06 01:57:20
 496    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-06 02:22:11
 497    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-06 02:33:18
 498    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-06 03:03:39
 499    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2009-02-07 00:22:54
 500    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2009-02-07 00:41:09