Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 19:18:13
 52    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 21:30:39
 53    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 21:33:47
 54    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:37:42
 55    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:40:24
 56    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 21:42:36
 57    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 21:44:19
 58    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:46:19
 59    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:49:00
 60    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:51:36
 61    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:54:54
 62    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 21:57:28
 63    torga, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-04-16 21:59:06
 64    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 22:01:00
 65    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 22:03:01
 66    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 22:05:43
 67    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 22:07:40
 68    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-16 22:10:14
 69    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-16 22:11:59
 70    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 12:31:08
 71    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 12:33:10
 72    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 12:35:49
 73    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 12:37:47
 74    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 12:39:51
 75    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 12:42:58
 76    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 12:45:20
 77    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 12:47:55
 78    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 12:50:50
 79    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:29:15
 80    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:31:22
 81    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:34:19
 82    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:36:22
 83    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 13:39:18
 84    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:42:45
 85    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:44:47
 86    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 13:46:38
 87    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 13:48:59
 88    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 13:52:18
 89    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 13:55:07
 90    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 14:35:35
 91    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 14:37:56
 92    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 14:40:57
 93    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 14:43:50
 94    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 14:45:50
 95    torga, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-04-17 14:47:50
 96    torga, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 14:50:20
 97    torga, georgievc  Победа  1 : 0  68    2019-04-17 14:53:33
 98    torga, georgievc  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 14:56:34
 99    torga, georgievc  Загуба  0 : 2  10    2019-04-17 15:00:56
 100    torga, georgievc  Загуба  0 : 1  20    2019-04-17 15:03:47