Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2017-03-01 12:27:53
 52    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-04 14:14:19
 53    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2017-10-06 09:14:07
 54    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-06 09:36:11
 55    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-06 12:08:41
 56    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-09 10:03:26
 57    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2017-10-10 02:34:17
 58    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-01-02 15:48:33
 59    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-05 16:28:34
 60    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-16 06:06:59
 61    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-19 11:58:28
 62    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-29 11:38:28
 63    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-02-14 18:57:56
 64    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 65    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-02-16 13:23:50
 66    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50
 67    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 68    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 69    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 70    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 71    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 72    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 73    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-10 08:53:37
 74    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-13 12:20:37
 75    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-16 12:50:37
 76    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 77    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-21 09:25:50
 78    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 79    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-22 09:38:34
 80    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-22 11:31:29
 81    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-22 11:56:06
 82    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 12:20:34
 83    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-23 12:29:43
 84    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-03-23 17:37:50
 85    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 86    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 11:38:28
 87    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-26 16:21:59
 88    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 89    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-03-27 16:04:34
 90    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 91    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38
 92    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-28 09:07:58
 93    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-03-28 09:18:23
 94    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-28 13:00:19
 95    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-03-29 09:13:21
 96    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-29 15:46:10
 97    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 98    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 07:50:42
 99    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 18:08:47
 100    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-03 07:26:30