Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-06-12 21:48:02
 52    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  9 : -1 : 7 : 2  90    2010-06-14 20:46:43
 53    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 6 : 5 : -1  70    2010-06-16 00:19:49
 54    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 0 : -1  70    2010-06-17 00:10:53
 55    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 2 : 1  50    2010-06-17 23:16:03
 56    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : 0 : 2  90    2010-06-19 23:28:57
 57    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 2 : -1  90    2010-06-20 22:34:33
 58    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  14 : -1 : 3 : 1  90    2010-06-21 21:59:40
 59    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : -1  90    2010-06-23 00:09:51
 60    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 1 : 8 : -2  70    2010-06-27 21:46:37
 61    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 1 : 0 : 2  90    2010-07-01 21:10:05
 62    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 5 : 0 : 4  90    2010-07-03 23:18:06
 63    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 2 : 2  30    2010-07-07 21:23:25
 64    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 0 : 4  90    2010-07-11 23:46:43
 65    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 3 : 3 : 0  90    2010-07-17 00:22:17
 66    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 0 : 0 : 8  70    2010-07-19 22:16:40
 67    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 2 : 7 : 0  70    2010-07-20 22:24:13
 68    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : 0 : 0 : 1  90    2010-07-21 23:01:27
 69    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 5 : 6  90    2010-07-23 19:02:12
 70    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 8 : 5  30    2010-08-14 20:38:02
 71    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 6 : 4 : 0  70    2010-08-31 22:01:44
 72    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 6 : 2 : 0  90    2010-09-01 21:08:02
 73    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : -5 : -3 : 14  50    2010-09-09 20:35:19
 74    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0 : 2  30    2010-09-27 22:45:04
 75    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : 0  90    2010-09-27 23:27:43
 76    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 7 : 7 : 6  30    2010-11-23 00:31:12
 77    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 4 : 6 : 0  70    2010-12-04 18:18:49
 78    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 9 : 4  30    2010-12-08 18:49:34
 79    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 0 : -1  70    2011-02-21 21:11:38
 80    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : -1 : 7 : 6  50    2011-05-28 23:25:02
 81    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 1  90    2011-05-31 21:34:28
 82    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : -1 : 2  70    2011-06-28 01:32:26
 83    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 0 : 8  50    2011-06-30 22:16:44
 84    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 4 : 11  50    2011-08-06 20:48:14
 85    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 1  50    2011-08-25 21:26:32
 86    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : -2 : 3  50    2011-12-01 22:08:14
 87    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 0 : 8  70    2011-12-05 01:10:00
 88    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0 : 3  30    2012-03-15 20:46:22
 89    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : -1 : 0 : -1  90    2012-06-18 23:55:50
 90    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : 10 : 0  50    2012-06-28 00:04:36
 91    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 4  90    2012-09-11 19:55:15
 92    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 4 : 3  90    2012-10-01 23:35:38
 93    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : -1 : -3  70    2012-10-31 20:52:36
 94    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  5 : 2 : -1 : 5  90    2013-03-09 00:02:46
 95    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 7 : 6 : 0  50    2013-05-22 17:09:07
 96    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : -1 : 2 : 6  70    2014-10-05 23:39:38
 97    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 0 : 3  70    2015-01-01 02:54:49
 98    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 1 : 6  90    2015-01-27 16:53:54
 99    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 8 : -1 : 5  70    2015-09-10 13:37:53
 100    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 6 : 5 : -1  90    2015-11-12 19:08:28