Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-02 20:22:38
 52  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  1 : 11  0    2021-03-02 20:26:23
 53  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-03-02 20:33:34
 54  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 7  0    2021-03-02 20:39:26
 55  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  0    2021-03-02 20:46:20
 56  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  0    2021-03-02 20:53:48
 57  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-03-02 20:58:16
 58  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-02 21:03:10
 59  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  0    2021-03-02 21:06:21
 60  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-03-02 21:10:20
 61  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-03-02 21:14:20
 62  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-02 21:20:37
 63  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-03-02 21:26:02
 64  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  0    2021-03-02 21:29:24
 65  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-03-02 21:36:59
 66  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-03 21:37:37
 67  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  0    2021-03-03 21:43:38
 68  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  0    2021-03-03 21:50:36
 69  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-03 21:57:21
 70  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  0    2021-03-03 22:03:17
 71  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-03 22:08:41
 72  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-03 22:11:57
 73  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-03 22:15:36
 74  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-03-03 22:20:58
 75  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 1  0    2021-03-03 22:23:23
 76  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 2  0    2021-03-03 22:28:36
 77  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-03 22:33:11
 78  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  0    2021-03-03 22:40:38
 79  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-03 22:43:51
 80  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-03 22:49:42
 81  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-03-03 22:53:41
 82  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 1  0    2021-03-04 21:45:12
 83  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  0    2021-03-04 21:50:35
 84  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-04 21:55:04
 85  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-04 21:59:05
 86  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  0    2021-03-04 22:04:11
 87  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  0    2021-03-04 22:10:14
 88  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-04 22:14:18
 89  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-04 22:21:10
 90  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-03-05 03:28:54
 91  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  0    2021-03-05 03:33:03
 92  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-05 03:38:52
 93  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 12  0    2021-03-05 03:43:29
 94  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  0    2021-03-05 03:50:40
 95  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-05 03:57:55
 96  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-03-05 04:04:55
 97  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  0    2021-03-05 04:09:28
 98  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-03-05 04:14:26
 99  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 0  0    2021-03-05 04:18:09
 100  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  0    2021-03-05 04:24:35