Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-05 11:40:42
 52  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-04-09 13:11:03
 53  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-11 17:46:02
 54  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-04-12 11:46:57
 55  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-13 10:47:18
 56  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-13 15:08:08
 57  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-14 07:45:30
 58  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-15 13:02:25
 59  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-16 10:42:27
 60  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-17 17:26:59
 61  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-19 11:28:18
 62  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-20 12:52:16
 63  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-21 10:38:18
 64  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-22 13:42:55
 65  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 09:18:50
 66  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 13:13:01
 67  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-24 14:14:37
 68  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-25 11:14:48
 69  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-04-26 12:31:27
 70  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-28 09:58:00
 71  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-29 08:13:13
 72  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-29 17:16:32
 73  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-04-30 11:46:37
 74  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-01 09:43:33
 75  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-03 15:49:13
 76  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-05 16:58:36
 77  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-06 14:47:08
 78  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-07 11:58:52
 79  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-10 17:28:15
 80  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-05-12 17:36:16
 81  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-14 14:14:07
 82  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-14 14:23:54
 83  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-14 14:32:19
 84  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2021-05-15 13:51:33
 85  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-18 08:17:33
 86  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-18 14:26:32
 87  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-19 07:31:09
 88  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-23 16:37:50
 89  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 08:37:58
 90  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 11:48:29
 91  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2021-05-28 09:35:32
 92  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-28 14:41:31
 93  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-28 14:47:03
 94  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:07:17
 95  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:15:09
 96  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-31 10:11:40
 97  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-05-31 15:30:30
 98  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-02 08:11:09
 99  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-03 12:55:26
 100  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-06-04 18:57:45