Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-29 18:11:21
 52  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-07-01 15:21:30
 53  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-07-02 19:40:44
 54  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-07-06 10:12:44
 55  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-07-08 11:21:51
 56  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-07-11 12:39:36
 57  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  6 : 5  -20    2021-07-14 21:56:10
 58  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-07-15 15:12:15
 59  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-07-16 10:08:59
 60  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-07-28 17:13:29
 61  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-07-29 17:59:10
 62  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-07-30 13:07:00
 63  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-05 11:02:00
 64  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-08-06 13:54:37
 65  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-08-07 13:22:40
 66  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  1 : 1  -20    2021-08-09 15:36:35
 67  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-08-10 09:40:42
 68  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-08-13 12:54:12
 69  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-08-16 10:12:01
 70  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-08-19 12:31:57
 71  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2021-08-20 11:28:16
 72  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-08-22 10:53:10
 73  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-08-28 14:50:01
 74  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2021-08-30 17:05:15
 75  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-09-06 12:36:24
 76  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 0  25    2021-09-08 10:20:46
 77  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-09-09 10:43:58
 78  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2021-09-10 12:03:20
 79  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-11 09:06:45
 80  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-09-12 09:41:13
 81  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  5 : 5  -20    2021-09-14 19:07:06
 82  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-09-15 14:02:15
 83  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2021-09-16 14:33:50
 84  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 2  25    2021-09-17 13:17:39
 85  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 8  0    2021-09-19 14:29:11
 86  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-09-21 11:58:58
 87  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 8  0    2021-09-22 09:53:24
 88  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-09-24 14:40:57
 89  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-09-25 09:50:06
 90  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2021-09-26 11:36:49
 91  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 6  25    2021-09-30 10:11:39
 92  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2021-10-01 12:36:39
 93  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 1  25    2021-10-02 10:57:00
 94  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-10-05 12:23:44
 95  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-06 10:09:07
 96  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-10-11 10:53:13
 97  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-10-12 09:30:58
 98  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 2  25    2021-10-13 14:30:35
 99  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2021-10-16 13:52:15
 100  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-10-17 12:54:21