Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 6 : 10 : 6  -20    2021-03-25 23:09:07
 52  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 1 : 4 : 0  105    2021-03-26 18:30:46
 53  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 5 : 5 : 0  5    2021-03-29 23:25:49
 54  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -1 : 2  10    2021-03-30 23:35:44
 55  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  14 : 16 : 15 : 17  -20    2021-04-03 23:35:38
 56  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : 0 : 2  105    2021-04-04 21:44:16
 57  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 1 : 0  105    2021-04-06 22:03:31
 58  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  20 : 20 : 20 : 20  -20    2021-04-10 00:09:22
 59  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : -1 : 5  105    2021-04-10 21:45:36
 60  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 2  105    2021-04-11 22:19:21
 61  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : 3  5    2021-04-14 22:23:45
 62  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 16 : 15 : 15  -20    2021-04-15 23:42:13
 63  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 1 : 4  10    2021-04-17 01:06:40
 64  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 7 : 1  0    2021-04-18 22:33:36
 65  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 0 : 3  105    2021-04-19 17:13:13
 66  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> ETE-> Computer-> Computer  Победа  5 : 0 : 0 : 1  105    2021-04-21 20:17:45
 67  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 2 : 6 : -1  10    2021-04-23 20:40:02
 68  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 5 : 7  0    2021-04-24 22:41:26
 69  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : -1 : 6 : 2  105    2021-04-25 23:31:44
 70  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : -1 : -1  105    2021-04-27 23:43:51
 71  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 3 : 1  5    2021-04-29 21:55:44
 72  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 6 : 6 : 0  5    2021-04-30 22:32:46
 73  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 2 : -1  5    2021-05-02 22:27:29
 74  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 9 : 4 : -1  5    2021-05-03 23:34:38
 75  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 8 : 3  0    2021-05-05 00:22:45
 76  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 7 : -1 : 3  10    2021-05-05 20:48:27
 77  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : 0 : 6  105    2021-05-08 19:24:24
 78  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -1 : 3  5    2021-05-09 00:11:30
 79  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 4 : 7 : 2  -20    2021-05-11 22:49:04
 80  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : 3 : 0  5    2021-05-16 21:25:03
 81  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 2 : -6 : -4  0    2021-05-18 00:41:22
 82  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 5 : 1  105    2021-05-22 23:50:35
 83  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : -1 : 0  105    2021-05-23 17:46:27
 84  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 10 : 15 : 11  -20    2021-05-25 23:33:13
 85  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 9 : 10 : 5  -20    2021-05-28 17:19:05
 86  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 0 : 5 : 1  10    2021-06-01 22:17:31
 87  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : 1  10    2021-06-10 17:40:59
 88  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> gury-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : 7 : 0  105    2021-06-11 18:36:16
 89  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 2 : 0  105    2021-06-16 16:23:03
 90  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 4 : 0  5    2021-07-03 00:22:38
 91  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : -1 : 6  10    2021-07-06 22:54:25
 92  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 1 : 0 : 11  10    2021-07-11 22:43:33
 93  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : 5  105    2021-07-13 00:03:10
 94  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  10 : 16 : 11 : 13  -20    2021-08-20 23:41:26
 95  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 7 : 6  0    2021-09-02 18:23:05
 96  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 1 : 2  105    2021-09-30 23:04:56
 97  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : 0 : 0  105    2021-10-12 22:25:00
 98  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 7 : 2 : 0  10    2021-10-14 23:57:40
 99  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 3 : 0  105    2021-10-15 22:12:04
 100  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 0  105    2021-10-17 20:38:36