Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-17 11:21:09
 52    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 11:40:54
 53    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-17 17:24:16
 54    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-04-18 14:58:53
 55    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-19 13:24:33
 56    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-19 16:16:27
 57    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-20 08:39:57
 58    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-25 11:55:43
 59    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-25 16:04:50
 60    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-28 16:21:59
 61    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-05-02 15:55:12
 62    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 09:15:17
 63    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 14:54:09
 64    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-07 15:45:32
 65    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-05-11 11:23:48
 66    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-05-14 11:15:33
 67    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2018-05-14 12:32:56
 68    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-05-16 09:15:02
 69    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-05-17 09:11:59
 70    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-05-28 11:24:04
 71    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-06-01 11:51:03
 72    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-01 12:31:00
 73    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-04 09:34:43
 74    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-06 15:33:17
 75    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-07 09:40:24
 76    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-07 11:29:25
 77    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-07 12:58:40
 78    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-08 10:26:41
 79    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-08 12:45:09
 80    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-14 11:08:22
 81    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-17 13:31:02
 82    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-20 11:36:35
 83    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-06-26 09:37:30
 84    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-06-26 12:39:27
 85    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-27 09:11:19
 86    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-09-21 17:18:20
 87    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-11-13 08:33:12
 88    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-11-19 11:02:11
 89    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-11-27 08:20:08
 90    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-11-28 12:09:20
 91    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-02-16 17:48:00
 92    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-20 09:03:44
 93    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-04-23 17:14:34
 94    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-26 12:05:44
 95    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-04-27 17:48:10
 96    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-30 17:11:33
 97    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-05-14 10:02:32
 98    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-08-17 11:35:46
 99    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-08-20 17:48:09
 100    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-08-21 17:58:14