Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-10 08:27:47
 52    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-10 12:57:45
 53    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-10 19:35:50
 54    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-13 16:24:46
 55    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-14 15:39:19
 56    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-15 09:14:34
 57    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-16 15:49:40
 58    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-17 09:11:21
 59    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-20 16:50:26
 60    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-24 18:07:13
 61    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 16:32:28
 62    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 16:43:42
 63    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 19:27:18
 64    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-06-27 20:11:33
 65    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-13 17:25:07
 66    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-13 18:15:47
 67    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-14 21:52:37
 68    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-16 12:26:46
 69    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-18 20:02:46
 70    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-20 16:20:49
 71    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-23 08:56:06
 72    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-24 15:09:44
 73    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-27 17:29:44
 74    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-28 18:11:03
 75    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-06 21:51:03
 76    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-10 17:35:52
 77    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-12 17:04:15
 78    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-12 21:12:54
 79    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-17 17:25:02
 80    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-17 20:22:18
 81    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-18 21:36:04
 82    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-19 17:04:09
 83    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-22 16:57:52
 84    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 15:44:55
 85    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 16:05:44
 86    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 21:40:00
 87    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-05 17:54:41
 88    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-10 11:26:04
 89    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-12 20:56:43
 90    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 12:31:45
 91    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-13 17:08:21
 92    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-19 08:36:35
 93    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-20 14:02:35
 94    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-21 19:46:47
 95    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-25 18:23:35
 96    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-27 16:24:50
 97    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-30 16:29:27
 98    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-04 17:02:13
 99    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-05 10:40:13
 100    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-10-07 20:14:14