Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-19 16:23:52
 52  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-03-23 11:28:58
 53  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-03-26 16:45:31
 54  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-03-30 10:18:03
 55  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-04-09 13:11:03
 56  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-13 15:08:08
 57  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-16 10:42:27
 58  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-19 11:28:18
 59  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-20 12:52:16
 60  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-04-22 13:42:55
 61  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 09:18:50
 62  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-23 13:13:01
 63  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-04-24 14:14:37
 64  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-04-26 12:31:27
 65  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-04-28 09:58:00
 66  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-04-30 11:46:37
 67  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-06 14:47:08
 68  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-07 11:58:52
 69  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-10 17:28:15
 70  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-14 14:23:54
 71  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-14 14:32:19
 72  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-18 08:17:33
 73  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-18 14:26:32
 74  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-19 07:31:09
 75  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 08:37:58
 76  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-27 11:48:29
 77  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-05-28 14:41:31
 78  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-05-28 14:47:03
 79  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:07:17
 80  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-05-29 10:15:09
 81  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-05-31 10:11:40
 82  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  0    2021-05-31 15:30:30
 83  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-06-04 18:57:45
 84  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-09 14:42:22
 85  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-11 15:37:10
 86  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-13 09:28:02
 87  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-06-14 11:55:33
 88  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-15 17:42:37
 89  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-06-22 09:52:01
 90  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-22 10:00:12
 91  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-06-23 15:20:43
 92  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-06-25 10:59:52
 93  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-06-29 08:39:51
 94  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-04 17:02:22
 95  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2021-07-05 10:35:01
 96  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-07 14:53:14
 97  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2021-07-08 15:30:12
 98  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2021-07-15 19:46:03
 99  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2021-07-17 10:44:30
 100  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-07-19 08:29:00