Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : 2 : -8  -20    2022-05-19 19:38:12
 52  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -12 : -17 : 29  -20    2022-05-28 20:02:09
 53  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 8 : -3  -20    2022-06-01 19:41:21
 54  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -12 : 12 : 0  -20    2022-06-03 19:48:25
 55  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 15 : -18  -20    2022-06-04 09:44:39
 56  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -1 : -7  -20    2022-06-12 10:11:35
 57  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : -6 : 20  -20    2022-06-14 10:07:51
 58  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : -11 : 9  -20    2022-06-22 19:15:10
 59  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 2 : -2  -20    2022-06-23 19:12:12
 60  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -13 : 6  -20    2022-06-26 12:59:50
 61  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : -6 : 6  -20    2022-06-28 20:07:11
 62  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  7 : -11 : 4  -20    2022-07-09 16:26:44
 63  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 12 : -9  -20    2022-07-13 19:37:31
 64  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : 0 : -8  -20    2022-08-14 08:59:11
 65    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : -22 : 5  0    2018-05-12 17:13:16
 66    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : -1 : 7  0    2018-08-12 16:04:38
 67    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -16 : 21 : -5  0    2018-08-15 10:52:02
 68    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 8 : 2  0    2018-08-30 17:19:13
 69    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : 12 : 2  0    2018-10-24 19:22:01
 70    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2018-12-30 11:03:43
 71    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -24 : 10 : 14  0    2019-01-08 11:52:35
 72    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -9 : -6 : 15  0    2019-02-14 12:11:24
 73    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  8 : -15 : 7  0    2019-02-14 13:13:01
 74    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : -2 : 1  0    2019-02-18 16:54:55
 75    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : -18 : 18  0    2019-03-20 11:05:24
 76    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 3 : -1  0    2019-03-20 15:18:54
 77    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -14 : 12 : 2  0    2019-05-07 13:32:31
 78    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -18 : 26 : -8  0    2019-07-30 18:17:32
 79    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  5 : 17 : -22  0    2019-08-02 13:30:45
 80    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : -16 : 19  0    2019-12-21 13:25:05
 81    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -8 : 2  0    2019-12-21 14:03:00
 82    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 1 : 0  0    2019-12-21 20:28:04
 83    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : -13 : 12  0    2019-12-28 18:55:13
 84    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -23 : 21 : 2  0    2019-12-29 11:27:18
 85    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 20 : -20  0    2020-02-08 18:44:53
 86    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 13 : -12  0    2020-07-22 15:48:40
 87    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -12 : 14 : -2  0    2020-08-30 16:23:32
 88    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 7 : 3  0    2020-12-17 10:33:53
 89    yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -15 : -6 : 21  0    2020-12-21 11:31:46
 90    yureah-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 5 : -9  0    2021-01-12 15:23:03
 91  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 1 : 2  0    2021-08-11 21:03:03
 92  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 15 : -7  0    2021-08-14 17:25:52
 93  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 9 : 3  0    2021-08-17 14:10:27
 94  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -11 : 7 : 4  0    2021-08-20 13:30:25
 95  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 19 : -9  0    2021-09-01 20:43:36
 96  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 1 : 1  0    2021-09-06 21:22:41
 97  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 10 : -3  0    2021-09-13 20:15:53
 98  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 12 : -4  0    2021-09-18 18:16:15
 99  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -18 : -5 : 23  0    2021-10-10 14:40:14
 100  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -9 : -7 : 16  0    2021-10-14 19:57:33