Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 52    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50
 53    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 54    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 55    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 56    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 57    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 58    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 59    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 60    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 61    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21
 62    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 0  20    2018-03-22 11:08:16
 63    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2018-03-22 11:32:45
 64    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-22 11:56:06
 65    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-23 12:07:36
 66    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 67    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 68    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 69    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 70    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 71    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38
 72    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-28 09:07:58
 73    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-28 13:00:19
 74    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 2  0    2018-03-28 13:06:03
 75    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 5  20    2018-03-28 13:28:41
 76    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-03-29 09:13:21
 77    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 5  20    2018-03-29 09:22:16
 78    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-29 15:46:10
 79    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 80    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 07:50:42
 81    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 18:08:47
 82    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-05 11:29:03
 83    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-06 06:56:43
 84    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-04-11 11:21:15
 85    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  5 : 0  20    2018-04-11 11:28:41
 86    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-12 12:24:37
 87    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-13 12:28:34
 88    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-15 14:14:27
 89    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-16 11:26:52
 90    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 91    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-17 11:29:40
 92    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-17 13:15:11
 93    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01
 94    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-19 09:14:27
 95    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 96    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-19 09:29:03
 97    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-20 11:28:55
 98    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 99    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 100    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-25 09:20:54