Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-01-03 11:48:11
 52  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-01-11 10:14:42
 53  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-01-19 11:54:59
 54  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-21 11:35:54
 55  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-01-22 10:16:38
 56  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-22 11:51:27
 57  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-22 15:32:00
 58  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-01-25 09:11:33
 59  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  0    2022-01-25 09:16:47
 60  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-01-28 12:32:42
 61  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-01-30 08:02:28
 62  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-01-31 17:01:48
 63  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-02-01 09:33:18
 64  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-02-01 11:56:34
 65  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-02 15:19:26
 66  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-05 16:08:23
 67  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  0    2022-02-09 11:37:11
 68  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 2  -20    2022-02-09 11:41:40
 69  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-09 12:33:17
 70  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-09 12:41:51
 71  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-02-11 10:11:32
 72  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-14 17:10:26
 73  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2022-02-15 10:01:11
 74  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 2  0    2022-02-16 13:13:55
 75  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-02-18 09:19:07
 76  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-02-21 09:58:41
 77  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 4  0    2022-02-23 13:30:37
 78  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-01 20:01:12
 79  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-03 08:33:23
 80  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-03 12:04:03
 81  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-03-06 08:18:30
 82  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-06 08:26:26
 83  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-06 08:32:50
 84  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-17 13:37:49
 85  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2022-03-21 13:40:50
 86  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-25 12:27:11
 87  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-28 17:30:10
 88  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-03-29 09:01:18
 89  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-04-09 16:39:05
 90  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2022-04-09 16:52:50
 91  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-04-10 09:07:11
 92  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-04-10 15:51:47
 93  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-04-11 11:41:35
 94  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-04-14 10:05:27
 95  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-04-15 12:57:09
 96  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2022-04-17 15:00:22
 97  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2022-04-18 09:10:04
 98  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-04-19 10:36:48
 99  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  -20    2022-04-24 15:07:31
 100  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2022-05-03 11:14:26