Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 51  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-24 23:58:57
 52  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-25 00:02:58
 53  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-11-25 00:07:53
 54  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 5  20    2021-11-25 00:12:50
 55  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-25 00:21:22
 56  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-25 00:27:39
 57  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 12  0    2021-11-25 00:31:55
 58  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-11-25 00:36:27
 59  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-11-25 00:44:03
 60  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-11-25 00:52:43
 61  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-25 00:58:43
 62  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-25 01:09:44
 63  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-25 01:22:34
 64  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-25 01:27:26
 65  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-29 23:28:25
 66  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-29 23:34:59
 67  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-29 23:38:54
 68  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-29 23:44:21
 69  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-29 23:48:58
 70  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-11-29 23:54:59
 71  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-30 00:01:26
 72  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-30 00:06:17
 73  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-11-30 00:10:57
 74  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 5  20    2021-11-30 00:15:49
 75  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-11-30 00:22:10
 76  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-11-30 00:27:14
 77  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-30 00:33:56
 78  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-30 00:41:08
 79  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-04 20:48:28
 80  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-08 21:05:00
 81  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-12-08 21:10:32
 82  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-08 21:14:21
 83  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-12-08 21:19:09
 84  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-12-12 05:09:59
 85  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-12-12 05:15:00
 86  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-12-17 22:45:43
 87  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-19 01:11:41
 88  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 12  0    2021-12-19 01:14:32
 89  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-12-19 01:18:39
 90  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-12-19 01:23:56
 91  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-19 01:28:38
 92  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-12-19 01:33:36
 93  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-19 01:39:20
 94  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-12-19 01:46:10
 95  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-12-19 01:55:46
 96  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-19 01:59:56
 97  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 11  0    2021-12-19 02:06:17
 98  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-12-26 02:35:40
 99  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-12-26 02:38:40
 100  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-26 02:40:57